Behovet for nye logelokaler til de tre Drammenslogene (Drofnum, Olaf Halland og Iris) begynte å gjøre seg gjeldende på slutten av 1960 årene. Lokalene i Engene 6 i Drammen begynte å bli små og umoderne. De to brødrelogene Drofnum og Olaf Halland nedsatte så et utvalg som skulle undersøke mulighetene for å kjøpe en eiendom som tilfredsstilte Ordenens behov. Flere eiendommer ble vurdert (Borgen, Skamsgården, Trygdekasse gården, Røkke-eiendommen og Grønland 101), men man kan si at myndighetene ikke var helt på vår side.

I begynnelsen av 1984 ble plankomiteen oppmerksom på at 3. Strøm Terrasse 8 var til salgs. Gården ble i sin tid bygget av skipsreder Sigurd Bruusgaard (1912 – 1913). I 1970 ble den solgt til vår avdøde bror rørleggermester Johs. Christensen. Gården var en herskapsbolig og var relativt nylig renovert, men utvendig noe forfalt. Kjøpet av gården ble avsluttet i begynnelsen av 1984.

Det som ble gjort med huset var å slå ned vegger i 2. etasje, 5 tonn stubbelofts leire ble fjernet og i dag fremstår dette som vår spisesal. Vegger i kjelleren ble slått ned og inneholder i dag garderobe, toaletter og kjøkken for restauratør. Stuene i 1. etasje ble beholdt og en heissjakt for mat fra kjeller til 2. etasje ble bygget.

I hele planperioden har det forelagt en plan for å grave logesalen ned i bakken.

I slutten av 1984 startet byggingen av logesalen øst for huset. Grunnflaten for salen er ca 281 m2. (27,10m x 10,40m) og høyden er 4,90 m, oppvarming med varmekabler og gjenvinning av omluft.

I taket er det laget en stjernehimmel med 350 stjerner, som belyses med 4 lyspærer på 50 w ved hjelp av fiberoptikk. Til disse 350 punktene, samt annen belysning i taket, er det gått med 7000 meter fiberkabel.

Det er medgått ca 7000 dugnadstimer, og det har vært en fast gjeng på ca 12 til 15 personer som har utført en fantastisk jobb.