Vi alle som er brukere av Logegården må ta hensyn til at gården også leies ut til andre.

I den sammenheng har styret for Odd Fellowgården satt opp en del ting vi må passe på.

Når møtet er ferdig, skal følgende være gjennomført;

1) Dersom ikke annet er avtalt skal alt være vasket opp og ryddet på plass etter bruk

2) Bordene skal være vasket

3) Fjern smuler og boss i stoler og sofaer

4) Synlig boss på gulver skal fjernes med feiekost og brett

5) Rydd stoler på plass inntil bordene

6) Vask kaffekolber og skyll ut av kaffekanner

7) Vask over benker

8) TØM ALT SØPPEL

Styret har ansvar for renhold, men det er viktig at at vi alle holder huset i orden og følger de retningslinjer som er satt opp

Ansvarlig for utleie er;

MG Selskapsservice

v/Murat Gitmez mobil +47 91 52 57 40