Det var seg en smed uti Baltimore
han kjempet en hjertevarm sak.
Han var den sterke Odd Fellow bror,
i smien han vant sitt slag.

Han slo med sin hammer så gnister sprang
han smidde en kjede så sterk.
Ennå i dag lyder hammerklang,
det smis på hans skaperverk.

Og brødre av Drofnum - vær selv en smed,
grip kraftig hammeren fatt,
smi alltid kjeder for liv og fred,
vokt kjeden ved dag og natt.

Nu brødre av Drofnum - legg øret til
og hør den malmfulle klang.
Legg ord og tone til gamle spill
da har vi vår Drofnum-sang.

Tekst og melodi: Knut Toft