Den 29 februar var det tildeling av Storloge Graden i lokalene i Skien. Det var fem fung eks OM som fikk tildelt denne. Fra loge 145 Høgenhei fikk Eks OM Freddy Klemetsen denne. Kvelden var svært høytidelig når vår DSS DAg Nordheim sto for tildelingen sammen med sine stor embetsmenn. Mange flotte taler under ettermøtet også, med en takk til arbeidet eks OM hadde lagt ned i vår Orden.