Loge 145 Høgenhei sin historie. 

(Fjellet Høgenhei som deler Bamble Kommune i to. På nordsiden ligger Stathelle og Langesund med bro over til Brevik som ligger i Porsgrunn Kommune. På sørsiden av fjellet ligger det flere bebygde områder, og E-18 som går mot sørlandet) 

 

 

Loge 145 Høgenhei sin historie. 

Etter en del diskusjon og meningsutvekslinger samt en del undersøkelser om hvor mange brødre kommer fra Bamble og ikke minst hva kan vi hente av potensielle nye brødre fra sør for Bamble kom daværende DDSS Roar Sten Olsen ( den gang het DSS - Distrikts Depetert Stor Sire DDSS) til Eks OM Tor Lyngmo i Loge nr 24 Gregorius Dagsson som bor i Bamble og lurte på om han kunne tenke seg og gå i spissen for en eventuelt ny loge i Bamble. Tidligere var det gjort to forsøk på å starte loge i Bamble uten resultat. Etter en kort tenkepause og diskusjon med hans kone Gro ble det ikke vanskelig og svare JA. Dette ikke minst for at det allerede var en rebekkaloge i Bamble, nemlig Loge 103 Konvall som også Gro var sterkt engasjert i.

Tor Lyngmo fikk med seg en del entusiaster og i møte i Loge 24 Gregorius Dagsson den 28. oktober 1999 kunne DDSS Roar Sten Olsen orientere Logen om at Eks OM Tor Lyngmo hadde svart ja på og forsøke å stifte en loge i Bamble og dermed stod det et stort stykke arbeid fremfor seg.

På et orienteringsmøte på Lasses kafeteria den 28. mars 2000 møtte 23 brødre fra Grenlandslogene opp og det ble bestemt å søke Storlogen om tillatelse til å starte en broderforening med tanke på deretter og starte en Loge, og hvor Loge 24 Gregorius Dagssønn var villig til å være moderloge. Kravet for å starte en broderforening var minimum 10 brødre. DDSS Roar Sten Olsen sendte søknaden den 29. mars, og den 3. april 2000 ble det et konstituerende møte på Lasses som også fikk nr. 1 i møteprotokollen og dermed var startskuddet gått.

Følgende brødre skrev under på søknaden om å starte broderforening:

Tor Lyngmo                                                                  24 Gregorius Dagssønn

Svein Amundsen                                                         17 Dag

Knut Erik Knudsen                                                       47 Grenmar

Thor Isak Thorsen                                                        24 Gregorius Dagssønn

Einar Jacob Thronsen                                                  24 Gregorius Dagssønn

Arne Brekka                                                                 47 Grenmar

Øyvind Westøl                                                             24 Gregorius Dagssønn

Dag Norheim                                                               24 Gregorius Dagssønn

Hans German Flatland                                               17 Dag

Jan Roger Barth                                                         24 Gregorius Dagssønn

Rolf Løvstad                                                               24 Gregorius Dagssønn

Per Kr. Nilsen                                                             24 Gregorius Dagssønn

 

Fremover nå ble det avholdt en rekke møter innen Broderforeningen både på  Lasses og i speiderhytta på Stathelle.

Damene i Loge 103 Konvall avholdt sine møter i kjelleren på Lasses, og her var det enighet om at dette ikke var det mest hensiktsmessige. Vi måtte forsøke å få vårt eget hus.

Det ble dermed mange tanker og lange dager og netter med diverse tanker, hus og ikke minst alt det som trengs for å kunne starte en loge. Det å starte en Loge er langt mer enn å få et sted å være, det er mye som skal fremskaffes og nevner blant annet: regaljer til embedsmenn og brødre, kapper til embedsmenn, mye effekter til de forskjellige roller, sinnbilder, balotturne, sanghefter, pulter til de 7 stoler, protokoller etc etc.

 

Tiden var nå inne for å for å søke Storlogen om Fribrev / Charterbrev for å kunne starte en ny loge i Bamble. Den 2. mai 2003 ble søknad sendt og allerede den 27. juni 2003 kom svaret som alle hadde ventet på, nemlig et positivt svar om ja til å starte ny loge. Dato for installasjon ble satt, som senere har blitt vår merkedag i all fremtid. Vår loge fikk nr. 145 og så ble 8. november 2013 vår merkedag.

Våre chartermedlemmer som ga sitt ja til Loge 145 Høgenhei er :

Tor Lyngmo, Knut Erik Knudsen, Rolf Løvstad, Per Kr. Nilsen, Jan Roger H. Barth, Dag Norheim og Jens Iver Hansen.

I samme periode kom en av våre søstre i Konvall over et hus på Feset som var til salgs, og besiktigelse av huset skjedde raskt. Det ble avtalt møte mellom eier som var Statens Vassdragsvesen og noen av våre medlemmer. Huset var et seksjonsbygg oppført i 1985 og inneholdt 4 hybler med felles kjøkken og stue samt dobbelgarasje og en tomt på totalt 1131 m2.

I møte mellom Loge 103 Konvall og broderforeningen ble det bestemt at vi kunne gå for dette hus med en limit på 1 million.

Tilslag på huset ble gitt, og lån ble innvilget på kr. 950.899,- den 31. november 2002 på 20 år.

Det ble nedsatt et interimstyre den 6. mai 2002 som bestod av:

Tor Lyngmo som leder, Per Kr. Nilsen ble valgt til kasserer og Gro Lyngmo som sekretær, Else Liv Løvstad, Tove Flatland og Rolf Løvstad ble valgt som styremedlemmer.

Bror Svein Erik Thomassen fra Loge 47 Grenmar sa seg villig til å være byggeansvarlig.

Med dette startet også et kjempestort dugnadsarbeid med å ominnrede lokalene fra dagens leiligheter og garasje til å kunne ramme en logesal med dertil plass som trengs.

Etter en STOR dugnadsinnsats, alle formaliteter og alle remedier på plass kunne SS Harald Thoen og hans Storembedsmenn innvie vårt logehus den 24. september 2003 til en fullsatt logesal hvor alle loger og leire i Telemark var representert.

Huset er senere bygd ut med større garderobe, salong og heis i skrivende stund, men allerede 10 år etter at huset ble tatt i bruk foreligger det nå planer om ytterligere utvidelse.

Som nevnt ble vår Loge, loge nr. 145 i Norge og installert den 8. november 2003 kl. 17.00. Stor Sire Harald Thoen tok turen til Bamble nok en gang, denne gang for installasjon av vår Loge. Broderforeningen var nå historie, og nye og blanke ark startet.

Følgende Storembedsmenn stod for selve institueringen:

Overmesterstolen                        Stor Sire Harald Thoen

Undermesterstolen                      Dep. Stor Sire Arne Grasdal

Sekretær                                     Stor Sekretær Morten Buan

Skattmester                                 Fung.Stor Skattmester DDSS Roar Sten Olsen

Kapellan                                      Stor Kapellan Arnfinn Evjen

Ceremonimester                          Stor Marshall Olav Eggum

Indre Vakt                                     Fung. Stor Vakt Storrepresentant Jan Pedersen

 

Ved en fin seremoni ble Loge 145 Høgenhei`s første kollegium installert som følger:

Eks Overmester                               Frank Henry Halvorsen

Overmester                                      Tor Lyngmo

Undermester                                    Jan Roger H. Barth

Sekretær                                          Jens Iver Hansen

Skattmester                                      Per Kr. Nilsen

Kasserer                                          Rune Bringslimark

Følgende utnevnte embedsmenn ble installert:

Ceremonimester                            Magnar Brekka

Kappelan                                       Svein Knudsen

Inspektør                                        Dag Norheim

Indre vakt                                       Rune Dørdal

Ytre vakt                                         Einar Bjørkeng

 

Nyinstallert og vår første OM Tor Lyngmo fikk deretter overrakt Chaterbrevet av Stor Sire Harald Thoen. Dette viktige bevis har en helt spesiell rolle da SS leste opp navnene på chartermedlemmene og dette holdt på å ta fyr fra starinlysene.

Vår moderloge, Loge 24 Gregorius Dagssønn overrakte ceremonistaven. Nevnes også at vi fra moderlogen tidligere fått både pengegaver og sangbøker.

Vi i Loge 145 Høgenhei vil få rette en stor takk til ALLE som var med å  få det hus vi har i dag samt den Loge vi i dag alle er stolte av. Ingen nevnt og ingen glemt, men det er bare 2 vi må rette en spesiell takk til, nemlig de 2 som også har fått vist sin takk med et maleri som henger i salongen, nemlig Tor Lyngmo og Rolf Løvstad.

Og dermed var Logelivet i Loge Høgenhe i Bamble begynt for fullt, og historien slutter ikke her, men har allerede avholdt sitt første 10 års jubileum og …………….. slik fortsetter det.