Embedskollegiet Loge 145 Høgenhei 2021- 2023
 

 

Valgte embedsmenn:  
Storrep.                           Magnar Brekka
F.Eks OM  Per Kristian Nilsen
OM Ivar Isaksen
UM Thor Eriksrød                                           
Sekr. Ola Bekkestad
Sktm. Halvor Skarelven
CM                                      Einar Westli
 Kap. Bjørn Egil Nygård
Utnevnte Embedsmenn  
Insp. Tommy Berge Olsen
IV Kjell Salvesen
YV Kai W Hansen
OMHA  
OMVA  
UMHA  
UMVA Jan Stene
CMHA  
CMVA  
Insp. ass  
Musikkansv. Jarl Frode Arnesen
Fører Morten Lysebo
SE  
Arkivar  
Herold Freddy Klemetsen
Repr Rønholtvn 166 SA Undermester