Denne sommerkvelden fikk logehuset vårt besøk av Odd Fellow Riders Telemark. Dette er vårt "lokallag" av Odd Felow Riders som også ligger under storlogen. Fung Eks OM Freddy Klemetsen innviterte brødrene ned på en kopp kaffe og en hyggelig prat. Tilstede var det brødre fra både Porsgrunn og Skien. Rjukan var også representert ved Bror Søren Våle. Etter kaffen kjørte man ned til Valle for kjøp av is. En fin kveld med nydelig vær. I denne tiden vi nå er inne i, med lukkede loger pga Covid 19, så var det godt at man kan bruke huset. Eks OM gikk også over huset og så at alt var i orden. 

Litt uvanlige kjøretøyer på utsiden av logehuset. 

Kaffe og en hyggelig prat. Alle var enige at de savnet logen nå.

Valle