Nevnd for utadvendt arbeid §11.1

 

Storrep. Nevndens leder

 

Tom Andreas Monsen

Fung. Eks OM

 

Arne Eide-Olsen

Br.

 

Arve Moen

Br.

 

Arild Villanger

Br.

 

Trond Frode Røberg

 

Nevnd for omsorg §11.2

 

Br.

 

Kjell Berge Røsland

Br.

 

Nils Haaland Jr.

Br.

 

Odd Frode Folkedal

Br.

 

Kjell Egil Eliassen

Br.

 

Ulf Rathe

Br.

 

Svein Aarstad

Br.

 

Helge Solberg

Br.

 

Arve Moen

Br.

 

Ottar Torflåt-Vannberg

 

Nevnd for anskaffelser §11.3

 

Insp. (leder)

 

Petter Reksten

CM

 

Torolv Onarheim

Insp. Ass

 

Bjørn Åge Larsen

 

Privatnevnd m/arrangement- og lotterikomite  §11.5

 

UM

 

Øyvind Boge Nilsen

Br.

 

Kjell Egil Eliassen

Br.

 

Kenneth John Stenbro

Br.

 

Roald Boge Nilsen

Br.

 

Frode Liseth

Br.

 

Jarle Nygård Frantzen

Br.

 

Christian Marius Michelsen

Br.

 

Jon Arne Lunke Nygård

Br.

 

Arild Villanger

Br.

 

Frode Hjortland

 

 

 

 

Andre nevnder Loge nr 25 Sam Johnson §11.6

 

 

Broderfondet

 

Eks SR

 

Hans Henrik Tøsdal

Br.

 

Kenneth John Stenbro

Br.

 

Arve Moen

 

Aksjon 75

 

UM

 

Øyvind Boge Nilsen

Br.

 

Rune Brakstad

Br.

 

Kenneth John Stenb

 

Samfunnets eldste

 

Br.

 

Svein Njaastad

Br.

 

Børre Garshol

 

Bror Fører

 

Br.

 

Ottar Torflåt-Vannberg

Br. Fører (2)

 

Christian Jonassen-Nilsen

 

Nevnd for kunnskap og foredrag

 

Br.

 

Ove Rustung Hjelmervik

Br.

 

Tom Andreas Monsen

Br.

 

Ulf Rathe

Br.

 

Torolv Onarheim

Br.

 

Christian Marius Michelsen