DATO KL. MØTE SERVERING ETTERMØTE
07.09 2023 18.30   EI Viltgryte              Sosialt samvær       
23.09 2023 18.30 Arb.møte  Festmiddag Sosialt samvær
05.10 2023 18.30 O + Kllinggryte Foredrag
19.10 2023 18.30 Arb.møte Instr. Viltgryte Foredrag Fremtidsfullmakt v/Olav Martin Jentoft jr.
02.11 2023 18.00 Innvielse Oksesmåsteik Foredrag
05.11.2023 18.00 Minneloge    
16.11.2023 18.30 Arb.møte Karbonade Foredrag Kollegahjelpen v/UM Frank Jensen
07.12 2023 18.30 25 VeJu Fårikål Sosialt samvær
21.12 2023 18.30 Julemøte   Sosialt samvær
27.12 2023 17.00 Juletrefest   Sosialt samvær
04.01 2024 18.30 Arb.møte   Foredrag