DAG / DATO   TID
Onsdag 18.03.2020 O +   19.15
Onsdag 29.04.2020 = +   19.15
Onsdag 06.05.2020 — +   19.15