Av aktiviteter i jubileumsåret vil vi spesielt nevne:

November/desember 2011 UTGIVELSE AV JUBILEUMSKALENDER 2012

05. jauar 2012                   REVYEN Julekveld i skogen på ettermøtet.

28. januar 2012                 NYTTÅRSBALL m/damer (Avlyst)

01. juni 2012                     SOMMERUTFLUKT m/underholdning

07. juni 2012                     ELDRETREFF Folkets Hus

12. oktober 2012               MOTTAKELSE av Storlogen og inviterte gjester

13. oktober 2012               FESTLOGE m/damer og gjester. Jubielumsfest.

I tillegg vil det være ulike aktiviteter og arrangementer på ettermøtene som gjenspeiler at Loge 68 Landego er 50 år.

 

**********

Kalenderen 2012 er allerede ferdig trykket og i salg. Kr. 100,- pr. stk. Netto inntekt går uavkortet til Odd Fellows landssak SOS Barneby i Malwi, Afrika

                                               

**********

Jubileumspinsen er klar for salg på møtet den 5. jauar 2012. Kr. 50 pr. stk.
Netto inntekt går også her uavkortet til Odd Fellows landssak SOS Barneby i Malawi, Afrika.

**********

 Bror Ovemester Karl Edvard Skavhaug
ønsker velkommen til Loge 68 Landego's jubileumsår 2012

***********

Sommerutflukten til Sørfinnset den 1. juni ble en suksess.
Underholdningen, maten og stemningen var helt fantastisk.
Det var 66 personer som deltok på denne fantastiske fredagskvelden.

***********

Fredag den 12. oktober ble Loge 68 Landego sine 5 Chartermedlemmer,
Jarle Jensen, Tore Karlsen, Helmer Henriksen, Edvin Jentoftsen og Aage Ursin Halseth
hedret i anledning juileet med blomster m/sløyfe på deres gravminner.

*********** 

Fredag kveld, den 12. oktober, ble det avholdt en enkel mottakelse for tilreisende gjester, samt Distriktsrådets medlemmer i distrikt 13. Logens kollegie og Jubileumskomite var verter.
 

***********

Et fyldig jubileumsskrift med tekst og bilder, ble trykket opp og gitt til alle
logens medlemmer, samt til alle gjester, under jubileet.

***********

Kollegiet i Loge nr. 68 Landego sammen med Stor Sire Morten Buan, Stor Skattmester
Thor Gunnar Eliassen, DSS Torbjørn Strand og DSS Lillian Holstad
jubileumsdagen 13. oktober 2012

***********

Før Festlogene kl. 14.00 og kl. 15.00 ble det servert kaffe og kaker.
Etter møtene kl. 16.00 var det gratulasjonstaler og gaveoverrekkelser.

***********

Jubileumsbanketten ble avholdt på Rica Hotel, Bodø
lørdag kveld med 151 gjester til bords.
Stor Stire Morten Buan hilste fra Odd Fellow Ordenen og overrekte 10 røde roser i en nydelig blomstervase med inskripsjon. Overmester Karl Edvard Skavhaug sa bl.a. i sin tale at han var stolt av å være medlem og spesielt Overmester i Bodøs eldste loge i jubileumsåret. Storrepresentant Tor Jensen, fra moderlogen, 14 Polarlys i Harstad, takket for maten. Taffelet ble stødig og stilig ledet av toastmaster Pål Erik Bjerke.