Alle logemøtene starter kl. 19.00
Unntatt møtet den 17. oktober som begynner kl. 18.30

 

DATO MØTE SERVERING PRIS ETTERMØTE
05.09. O EI Kokt kveite m/Sandefjordsmør  200,- Sosialt samvær
19.09. O Arb.møte     Sosialt samvær
28.09. O – + Egen meny (Invitasjon på mail)   Sosialt samvær
​03.10. O Arbm.     Sosialt samvær
17.10. O + Galla      Sosialt samvær
26.10. O Klubbaften      Sosialt samvær
07.11. ≡ + Viltaften     Sosialt samvær/Lotteri
21.11. O Arbm.        Sosialt samvær
05.12. O Arbm.      Sosialt samvær
19.12. O Julemøte
    m/ledsager
     Sosialt samvær
02.10. O Arbm.      Sosialt samvær

Med forbehold om endringer.
Sosialt samvær kan bli regulert med forskjellige aktiviteter!

Kim Harry Andreassen
UM