Loge Malmfrid har drøyt 80 medlemmer. Alderen på medlemmene spenner fra søstre i 20- årene til vårt eldste medlem som er over 100 år.

På logemøtene forsøker vi å skape en ettertenksom og god atmosfære som skal gi søstrene mulighet til å senke skuldrene og søke bort fra hverdagslivets hektiske jag.  Vi ønsker med dette å gi rom for avslapning, refleksjon og ettertanke. Ordenen har både en etisk og en humanitær side. Den etiske er rettet mot det enkelte medlem, mens den humanitære er rettet mot samfunnets behov.

Vårt emblem:

Dronning Malmfrid med fjellet Den sovende dronning i bakgrunnen.  Malmfrid holder en hvit fredsdue i hånden.

Vår visjon:

Loge Malmfrid skal gi hver søster kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. Søstrene skal tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger, og faktisk praktisere disse i hverdagen.

Omtanke og oppfølging:

Logen holder kontakt med medlemmer som enten er syke eller som trenger annen omsorg og prøver å holde kontakt med søstre som av ulike grunner ikke kan møte i logen.

Sammen med de fire øvrige Odd Fellow-logene i Narvik arrangerer vi juletrefest for egne barn og barnebarn.

Søstre bidrar ved minnestunder når egne medlemmer går bort, etter ønske fra de pårørende.

Utadrettet virksomhet:

Hvert år bevilger vi kr 10 000,- til en eller flere mottakere i tråd med Ordenens formål og etikk.

Sammen med de øvrige logene arrangerer vi VU-kaffe for eldre.

Vi avholder “mørketidskaffe” på ved et av sykehjemmene, med kaker, sang og musikk, og evt. annen underholdning.

Hvert fjerde år har Odd Fellow ordenen en egen landssak hvor logene går sammen om å samle inn penger til et spesielt formål. Den siste landssaken gjaldt innsamling til ei redningsskøyte. Redningsselskapets båt kom i drift i 2019 og heter Odd Fellow III.