Rebekkaloge nr. 77 Malmfrid ble innstiftet 26. oktober 1985. Logen har sitt utspring fra Rebekkaloge nr. 8 Midnatsol som er vår «moderloge»

MALMFRID ble foreslått som navn på den nye logen. Begrunnelsen for navnet:

Malmfrid betyr sterk, elskelig, vakker, fredelig.
Malm = sterk, frid = fred – gir vennskap, kjærlighet.
Malmfrid var et gammelt norrønt navn.
Dronning Malmfrid var russisk prinsesse som ble gift med kong Sigurd Jorsalfar.

Junni Arntzen tegnet vårt emblem: Dronning Malmfrid med fjellet Den sovende dronning i bakgrunnen. Malmfrid holder en fredsdue i hånden.

Da loge Malmfrid startet var vi 32 medlemmer, i 2021 er vi drøyt 80 medlemmer.

I 2010 feiret vi vårt 25-års jubileum og i den anledning laget vi et jubileumshefte som presenterer et overblikk over tilblivelsen og litt om livet i logen vår gjennom 25 år.

Les hele jubileumsheftet

31. august 2021 hadde vi installasjon av nye embedsmenn for perioden 2021-2023.

Kollegiet består i dag av (fra venstre) Wenche Østerberg, Wenche Johansen, Merethe Forshaug, Overmester / leder M Bente Lundberg, Liss Sæterdal, Vivian Solheim, Eva Karine Hansen og Solveig Kristiansen.