Etter logemøtet samles vi i selskapslokalene våre til ettermøte med bevertning, underholdning og taler. Vi vektlegger sosialt samvær, trivsel og god stemning. 

Vi har to typer ettermøter, uformelle møter og galla-møter som er mer formelle. Søstrene selv står for arrangementet og bidrar med matlaging og servering.

Loge Malmfrid har fokus på at søstrene selv bidrar med underholdning på ettermøtene. Vi har blant annet innslag som:

  • Spørrekonkurranser/quiz. Populært, ikke minst på venneaftener.

  • Taler, opplesing av historier og dikt

To ganger i året arrangerer vi et litt større lotteri på ettermøtet, inntekten går til internt og utadrettet arbeid.

Sommermøtene våre er spesielle, de siste årene har de hatt et tematisk innhold.

Koret i loge Malmfrid underholdt på "meksikansk aften" i 2018
Koret i loge Malmfrid underholdt på "meksikansk aften" i 2018