Koret opptrer både i og utenfor logene. Vi ønsker alle sangglade søstre velkommen.

Se ellers brosjyren vår "Ønsker du å synge i Narvik Rebekka-kor?"