Navnet Gaia står for Moder Jord (Terra Mater), og er hos grekerne personliggjort som gudinne. 
Hun ble ifølge mytene til som det første vesen etter tilværelsens kaos. 


Vår Loges målsetting er å arbeide for personlig utvikling, og i tråd med 
Odd Fellows idealer å arbeide for barn og barns miljø og oppvekst.

Vinteren 1989-90 ble miljøskipet Gaia bygd som en kopi av Gogstadskipet, vikingskipet  
som  ble funnet ved gården Gogstad ved Sandefjord, og som nå befinner
seg på museum på Bygdøy i Oslo.

Skipet ble døpt av Islands daværende president Vigdis Finnbogadottir, og 17. mai 1991
startet Gaia ferden over Atlanteren til Nord-Amerika for å markere 1000 års jubileet for
Leiv Erikssons ferd til Vinland. I New York ble Gaia utnevnt til ambassadør
for alle verdens barn. Skipet skulle bidra til å rette søkelyset på verdens miljøproblemer
og barns oppvekstvilkår.

Skipet besøkte også Rio i forbindelse med den store miljøkonferansen der i 1992.
Barn fra mange land sendte tonnevis av tegninger til Gaia, og disse ble overlevert
verdens statsledere som deltok på denne konferansen.

I 1993 ble Gaia gitt til Sandefjord kommune av skipsreder Knut Utstein Kloster.
Forutsetningen for gaven var at skipet skulle holdes i stand og brukes i tråd
med miljø-ideologien som var knyttet til skipet. I Sandefjord har skolesektoren
tatt ansvaret for den ideologiske siden av Gaia-prosjektet, og driver i samarbeid
med videregående skole og folkehøyskolen Skiringssal dette arbeidet.
Barneskolene i kommunen deltar også aktivt, og hvert år arrangeres
det Gaia-dager der alle skolene møtes og barna viser sine prosjekter
og arbeider knyttet til Framtidsskipet Gaia. Dette arrangementet holdes
i forbindelse med FN-dagen 24. oktober.

Global felles framtid og bevaring av miljøet for våre kommende
generasjoner er viktige faktorer i dette arbeidet.