For å skaffe inntekter til vår humanitære virksomhet har vår Loge hatt flere salgsmesser og utlodninger der kreativiteten har vært stor og inntektene vært gode.

Vi har gitt faste månedlige bidrag til SOS Barnebyer, Sandefjordsbyen. Denne byen er nå ferdigstilt, og vi har nå adoptert et fadderbarn.

Barneavdelingen på Sykehuset i Vestfold, avdeling Tønsberg, har fått en pengegave fra Logen som en julegave.

En av våre søstre har vært primus motor i å opprette en sansehage ved Nygård Sykehjem, Sandefjord. Denne sansehagen er nå i virksomhet, og vår Loge har bidradd med pengegave og personlig innsats.

Sandefjord Kommune ønsket hjelp til praktisk bruk av norsk språk for innvandrere, og en søster har påtatt seg dette.   

Sosialnevnden har vært svært aktiv i 2008. Ved avholdt sosialaften og diverse utlodninger fikk man også i år midler til utdeling. Sandefjord Kreftforening ble tilgodesett med kr. 15.000,-, hvorav halvparten, kr. 7.500,-, ble øremerket kreftsyke barn.

Stiftelsen Gurvika, som er et feriested tilrettelagt for funksjonshemmede, ble tilgodesett med kr. 5.000,-. 

Logens sosialkomitè har også i 2009 vært driftig. Sosialaften, utlodninger og innsamlinger har gjort at logen i desember kunne gi kr. 10.000,- til Sosialmedisinsk Senter, Sandefjord. Siden vinteren 09/010 er ekstrem kald, ønsker vi  at pengene fortrinnsvis går til varmt tøy for klientene.   

Pinsemenigheten Salem har fått kr. 5.000,- til julegaver og middag for rusavhengige.

En egen messekomitè har i høsthalvåret 2009 jobbet iherdig for å greie å arrangere en messe med salgsboder, utlodninger osv. Etter en imponerende innsats av mange logemedlemmer ble messen avholdt i november måned.  Inntektene går til diverse sosiale formål.

2010:  Sosialkomitèen har arbeidet målbevisst for å samle inn penger. Logen har hatt sosialaften, utlodning og innsamling, og kan bidra med kr. 10.000,- til sosiale formål. Logen tilgodeser Lindrende Enhet ved Sykehuset i Vestfold. Dessuten støtter Logen avdelingen Møteplassen, et aktivitetssenter for unge demente i Sandefjord kommune.  Logesøstre har også gitt praktisk hjelp til senteret., og har som mål å hjelpe senteret på forskjellivg vis i 2011.

 

 LANDSSAKEN 2011-2013

 

 

Landssaken 2011 -2013 fikk en pangstart for Gaia sin del da to av våre unge søstre holdt julekonsert i desember 2011 hvor hele billettsalget gikk uavkortet til Landssaken. Det var en vakker opplevelse både for ører og hjerte!

 

I 2012 gikk det slag i slag med utloddinger, kronerulling med kr. 100,- som innsats, som vår smarte redaktør i Gaia-lenken satte i gang, ble ivrig betalt av søstrene for å få navnet sitt i logeavisa. Kreativiteten kjente ingen grenser.

 

Den 12. januar 2012 hadde vi Festloge med ledsager. Søstrene hadde med gevinster og åresalget startet. Alt som kom inn gikk direkte på konto til Landssaken. Det gjaldt også sommeravslutningen vår med salg av lodd. Loddsalget på Sosialaften høsten 2012 gikk selvsagt til det gode formål. Kontoen vokste seg stadig større!

 

I november 2012 arrangerte vi kreativt marked. Det ble strikket og sydd, tovet og heklet, syltet og bakt og resultatet ble fantastisk. Lørdag 17. november 2012 ble det solgt over en lav sko i Stockfleths gate 22. Kaféen og markedet gav et veldig godt resultat og penger ble overført til landssaken. På julemøtet satt også loddpengene løst og kronene rullet inn.

 

Dette gav mersmak! Etter hvert forsto vi at vi lå godt an nasjonalt og da begynte vi å leke med tanken om å få vårt eget hus i Malawi, med vårt navn på!

Den 15. desember 2012 ble det arrangert lysmarkering landet rundt. Dette i samarbeid med SOS sin fadderaksjon på TV2. Jobben med å verve faddere skulle avsluttes. Det ble en vellykket aksjon.

 

Men nå var vi så godt i gang, vi kunne jo ikke stoppe nå! Hva med et nytt kreativt marked? Solsikkeaksjonen skulle avsluttes lørdag den 20. april 2013. Kunne ikke vi også ha en markering hos oss? Hva med lørdagskafé og kreativt marked nok en gang? I vår loge er det så mange villige sjeler, så mange kreative og flinke søstre, så da var det bare å sende ut lister og invitasjoner. Dag, vår flinke resturatør og kona Anne, gav oss vaffelrøre til kaféen, det var deres ”lille bidrag”, som Dag uttalte det. Hvilken dag det ble!! I løpet av 4 korte timer fikk vi inn kr. 22 440 som i sin helhet går til den gode saken. Pr i dag har vi fått inn kr. 109 316! Vi gleder oss over resultatet, men vi gleder oss like mye over hva dette har gjort med vår loge! Det har gitt oss noe verdifullt som vi vil bygge på videre. Tusen takk til alle som har involvert seg og som har gitt sitt bidrag til denne gode saken! Om det etter hvert kommer et hus i barnelandsbyen i Malawi med Gaia sitt navn på, gjenstår å se, uansett så er vi glade for at vi har fått være med på å gjøre en stor forskjell for de som så inderlig trenger det!