Navnet Hannah har vi etter Roald Amundsens mor, Hannah Henrikke Gustava Amundsen.

Familien bodde på Svartskog, som ligger i Nordre Follo (Oppegård).


Rebekkaloge nr. 90 Hannah er den eneste Rebekkaloge i Follo, som består av kommunene Nordre Follo (tidligere Oppegård og Ski) Enebakk, Nesodden, Frogn, Ås og Vestby, og har tilhold i Odd Fellowhuset Kjærbo i Ski.

Medlemmene våre kommer fra hele Follo-regionen fra sør til nord, i tillegg til Oslo og Romerike.

Vi er en aktiv loge med møter hver 2. og 4. onsdag i måneden.