23. januar 2019 ble Str. Tordis Marie Haaland tildelt 40 års Veteranjuvel i en høytidelig og vakker seremoni.  Veteranjuvelen ble tildelt av DSS Kirsten Marie Harstad og Storrepr. Else Marie Ollestad. Str. Tordis Marie Haaland ble tildelt 40 års Veteranjuvel som tegn på et langt og trofast medlemsskap i Ordenen. Det var en minnerik og høytidelig kveld for vår nye Veteran og for alle søstrene som var tilstede.

 

Str. Tordis Marie Håland etter tildeling av 40 års Veteranjuvel.

Str. Tordis Marie Håland sammen  med hhv Str. Eks OM Halldis Imsland som ble tildelt denne i 2012 og Str. Eks OM Hanne Nagell-Dahl som fikk den tildelt i 2015.

 

Str. Tordis Marie Håland sammen med Str. OM Karin Mæland Veland.