Gode søstre,

Velkommen til nettsiden vår!

Det er meningen at vi alle i fremtiden skal bli flinkere til å bruke dette systemet til å legge ut nødvendig informasjon om hva som foregår i Rebekka loge nr. 101 Birgitta.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke dere alle for godt samarbeid til beste for logen.  Så fint å se at dere kommer så ofte dere kan på møtene, og deltar med små og store oppgaver.

Vi i det nye embedsstyret har tilbakelagt første termin, som har gitt oss mye lærdom og erfaring.  Tusen takk  til alle som er med å skape godt miljø som vi trenger for at alle skal trives, utvikle oss og bidra til å bli bedre og mer menneskekjærlige.

Som en verdibærende orden henter vi kunnskap, erfaring og gode verdier som ritualer og ordensarbeid, som vi streber etter å sette ut i livet.  Vi ser fremover og håper å kunne tilby vårt gode fellesskap til flere, bl.a. ved å invitere til venneaften

Vi er nå inne i det 25. året i Rebekka Loge nr. 101 Birgitta, med mange store markeringer som vi gleder oss til.

Så fint at du er med oss på laget!

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Eldfrid Myklebust

Overmester