Ridder av DET SORTE FÅR er en hedersbevisning som tildeles ved vårt " Smalahove blot" i November måned, sammen med vår "barneloge nr 88 Håkon den gode.

på bildet ser vi fra v/ Ridder Eks DSS Odd Abbedissen, Ridder 40års Veteran Jan Berentsen, DSS Hans Landås, Ny Ridder EksOM Harald H.Strand,OM Sturle Tvedt,Ridder 50 års Veteran Olaf J. Berntsen,Ridder 40års Veteran Johannes  Skintveit, Ridder 40års Veteran EksOM Konrad Strand,

Ridder(på prøve) EksOM Einar Rognaldsen,tok seg ikke tid til å være med på bildet :)

Mang ein SMALA har dei fortert

Fra V/ DSS Hans Landås,Ridder av det sorte får EksOM Harald H.Strand,OM Sturle Tvedt, Årets Premiesau Br. Ove Bolstad,Årets Spelsau Br. Jan E. Sjøbø og Årets smalahove Asbjørn Nonås fra 88 HDG