Fraternitas

Bilder fra 60 års jubileet 10.06 2006

Publisert