Julkrans med bär och kottar

JULEHILSEN 2018.

Et nytt år er snart omme, snart snur solen og det går mot lysere tider.

Året som snart er omme har vært et fint loge år med godt fremmøte, nær 50 % i snitt, noe vi må si oss godt fornøyd med.

Våre tanker går til de etterlatte etter våre to avdøde brødre i 2018

Harald Fossem og Per Kristian Olsen.

Likeså går våre tanker til dere som sliter med sykdom og kan ha mange tunge stunder. Da håper vi at dere vet at logen er til for å støtte dere i en vanskelig hverdag. Vi håper at det går dere vel og at vi atter kan se dere i logen.

Logeåret har til dels vært hektisk da spesielt med tanke på vårt eget 25 års jubileum hvor tilbakemeldingene har vært enestående gode. Det ble en virkelig flott markering og våre brødre i festkomiteen gjorde en fremragende jobb.

Sommerturen gikk i år til Lindland Gård med god deltakelse. Mange ble nok forundret over hvor fint det var der.

Samfunnet endrer seg i stadig økende tempo. Nå er det slik at stadig mer blir lagt ut på vår nettside om ting som skjer lokalt og på nasjonalt nivå. Stoffet kan ligge på åpen eller lukket side. Alle protokoller kan nå leses i forkant på lukket side, men endringer og godkjenning skal skje i logen.


 

ODDFELLOW III

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13217687-1488919409/Loger_leire/Odd%20Fellow%20loge/51-Folden/RS%20Odd%20Fellow%20III/RS%20Odd%20Fellow%20III.png%20%28content%29.png

 

Landssaken Odd Fellow III blir landet pr 31.12.2018 og avsluttes da fra vår side. Vil takke alle som har bidratt til at dette har lykkes,

I 2019 er det Ordenens 200 års jubileum 26. april. Før den tid skal det samles inn kr 200.000 til et godt formål i Vest-Agder så da må vi trø til igjen.

Vil takke alle brødre som i løpet av året har bidratt på en eller annen måte slik at loge 125 Ryvingen fungerer så godt som den gjør. Vi er alle stolte av privatnevnda og det arbeidet som der gjøres av mange brødre og søstre.

il ønske Dere og Deres familier en fredfull og høytidsstemt jul og et fremgangsrikt godt loge år i 2019.

Odd Tore Nøding.

Overmester.