«Du er ikke en dråpe i havet,   Du er hele havet i en dråpe»

 

JULEN 2019

 

Nok en gang nærmer vi oss julehøytiden, og vi blir også minnet på at et nytt år er like om hjørnet. Årstiden er på sitt mørkeste, men samtidig er det årstiden hvor flest lys er tent.

Lyset har i alle tider symbolisert håp og lengsel, og rører med det innerste i oss alle.

Vi åpner dørene for våre kjære, ønsker å dele av våre goder - for gleden er størst ved å føle at man er raus.

Som Odd Fellows har vi forpliktet oss til at vi skal vise medmenneskelighet og møte mennesker med et godt sinn, også de som er utover vår nærmeste krets.

Det vil også denne høytid være ensomme rundt oss- og kanskje selv i egen nærhet.

La oss vise i praksis hva vi står for – å gjøre en forskjell i år.

Det har vært et spennende logeår, med gradspasseringer og opptak av nye brødre, samt feiring av veteraner.

Mandalsstua har etterhvert også blitt et viktig sted for mange brødre og søstre, et sted der vi kan treffes uformelt utenfor logen.  

Det samme gjelder fredagskaffen som er blitt et fast avbrekk I hverdagen for mange og godt besøkt av brødre både fra øst og vest.

Jeg vil rette en stor takk til alle brødre, embedsmenn og ikke minst kollegiet, for god hjelp, innspill og utfordringer. En loge kan ikke drives alene, og hver enkelt utgjør derfor en særdeles viktig rolle i vår loges velferd. Hva kan jeg gjøre for en bror; En telefon, et besøk, tilbud med å bli hentet til møter og samlinger osv. Det skal lite til for å glede vår neste.

Til sist vil jeg ønske alle Brødre og Deres familier, en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kenneth Fredriksen

OM