Jeg vil takke alle søstre og brødre som har løftet denne landssaken og fått et resultat vi som Orden kan være utrolig stolte av.

Det har vært stort engasjement i de aller fleste loger som har bidratt til at vi nå har minimumsbeløpet vi lovte Redningsselskpet. Innsamlingen til landssaken vil imidlertid ikke bli avsluttet før ved utløpet av året grunnet  arrangement gjennom vår og sommer som vil gå  til landssaken.

  Medl 1000 Mål loge Mål distrikt Innbetalt
1  Oslo og Akershus   339   339 000  
1     Norvegia 91   91 000   125500
2 Eidsvold 61   61 000   61000
56 Johan Middelthon 69   69 000   115891
132 Albert Schweitzer 82   82 000   82000
136 Millennium 36   36 000   38309
2  Sør-Rogaland   526   526 000  
5 Vesterlen 99   99 000   112418
9 Ekestubben m.d.g.s. 105   105 000   112000
31 Erlign Skjalgsson 77   77 000   137200
116 Utstein 70   70 000   70378
134 Godthaab 69   69 000   80000
140 Sverd i Fjell 57   57 000   79900
150 Gand 49   49 000   49000
3  Bergen og Hordaland   386   386 000  
4 De Syv Fjelde 79   79 000   88878
21 Fraternitas 67   67 000   67008
25 Sam Johnson  98   98 000   98000
50    Bergensiana 70   70 000   76650
88    Håkon Den Gode 72   72 000   73500
4  Sunnmøre   622   622 000  
7 Ragnvald Mørejarl  87   87 000   126000
23 Gange-Rolv 105   105 000   100000
38 Bjarg 77   77 000   77000
46 Frendar 63   63 000   20000
69 Sankt Olav 97   97 000   100000
82 Vesterveg 89   89 000   89000
113 Flåvær 45   45 000   46191
137 Friaren 59   59 000   59000
5  Telemark   569   569 000  
16 Himingen 89   89 000   89000
17 Dag 88   88 000   95951
24 Greorius Dagssønn 90   90 000   90879
36 Sam. Eyde 63   63 000   60450
47 Grenmar 79   79 000   79000
57 Fidelitas 111   111 000   111706
145 Høgenhei  49   49 000   49000
6  Trøndelag   504   504 000  
3 Eystein 85   85 000   85000
42 Humanitas 53   53 000   53000
66 Gunnerus 29   29 000   29000
93 Henrik Wergeland 64   64 000   87778
108 Steinvikholm 47   47 000   47000
109 Nidaros 59   59 000   59000
111 Olav Tryggvason 64   64 000   64000
141 Fjellkjeden 56   56 000   56000
155 Munkholmen 47   47 000   45980
7  Østfold   461   461 000  
12    Kongssten 75   75 000   85000
18 Varna 105   105 000   117792
45 Baune 60   60 000   60000
51 Folden 92   92 000   110682
95 Isegran 91   91 000   53721
138 Christian Frederik 38   38 000   38000
8  Vestfold   674   674 000  
15 Kongshaug 118   118 000   93000
26 Svenør 89   89 000   89953
27 Kong Sverre 77   77 000   86525
40 Vern 85   85 000   91050
48 Færder 103   103 000   103373
85 De Tre Holmer 32   32 000   41686
117 Oseberg 81   81 000   85000
120 Colin Archer 89   89 000   129108
9  Hålogaland   584   584 000  
13 Malm 67   67 000   64550
14 Polarlys 109   109 000   110000
60 Hans Egede 142   142 000   142000
97 Lodve Lange 80   80 000   80000
118 Tore Hund 90   90 000   84500
143 Lodengia 60   60 000   69900
157 Vågsfjord 36   36 000   66000
10  Hedmark og Oppland (unntatt Kongsvinger)   580   580 000  
35 Heidmork 113   113 000   113000
37 Voluntas 102   102 000   108150
59 Herman Anker 83   83 000   83883
63 Anders Sandvig 51   51 000   51000
75 Veritas 93   93 000   98170
99 Petrus Beyer 88   88 000   88000
130 Eystir 50   50 000   41000
11  Troms (unntatt Harstad)   514   514 000  
19 Thule 136   136 000   136550
65 Borea 106   106 000   106000
84 De Tre Kjedeledd 76   76 000   79000
96 Origo 85   85 000   85000
110 Istindkjeden 50   50 000   35000
142 Ishavet 61   61 000   61000
12  Finnmark   291   291 000  
43 Nordlys 73   73 000   73000
55 Varanger 61   61 000   61000
70 Kvitbjørn 74   74 000   74000
102 Svanen 40   40 000   19750
105 Østhav 43   43 000   39090
13  Salten   740   740 000  
68 Landego 98   98 000   433053
78 Svartisen 54   54 000   42535
81 Morild 98   98 000   119625
106 Bodin 93   93 000   151245
123 Stella Nova 92   92 000   110083
126 Saltdal 51   51 000   73420
144 Marmor 79   79 000   106724
147 Elias Blix 95   95 000   185677
149 Børvasstind 80   80 000   189316
14  Vest-Agder   311   311 000  
28 Agdesiden 66   66 000   86523
72 Eterna 71   71 000   102488
89 Skagerak 67   67 000   67980
103 Lister 45   45 000   48306
125 Ryvingen 62   62 000   68472
15  Buskerud og Asker   377   377 000  
29    Drofnum 71   71 000   72731
33    Sølvet 101   101 000   100500
64    Olaf Hallan 87   87 000   87645
86    Sigurd Syr 57   57 000   57000
91    Skaugum 61   61 000   61000
16  Sogn og Fjordane   206   206 000  
74 Fjordlenken 74   74 000   45889
87 Haveggen 29   29 000   31843
94 Martin Linge 74   74 000   57600
104 Goppang 29   29 000   34581
17  Nord-Trøndelag   494   494 000  
44 Stein 78   78 000   69050
73 Namsen 72   72 000   105500
76 Stiklestad 68   68 000   68000
114 Tord Folesson 64   64 000   42077
115 Ankerfestet 86   86 000   86000
133 Otto Sverdrup 99   99 000   117000
154 Folla 27   27 000   30206
18  Nordmøre og Romsdal   589   589 000  
6 Rune 91   91 000   91000
11 Veøy 125   125 000   128750
39 Ankeret 76   76 000   76000
80 Driva 70   70 000   70000
101 Fanne 105   105 000   105000
131 Grip 76   76 000   76000
151 Bolsøy 46   46 000   46000
19  Nord-Rogaland   447   447 000  
8 Harald Haarfagre 70   70 000   80260
41 Skaulen 22   22 000   20100
49 Hardanger 59   59 000   64810
52 Catena 93   93 000   64475
90 Vesterhav 87   87 000   93176
112 Høyevarde 73   73 000   91900
148 Tonjer 43   43 000   108167
20 Helgeland   378   378 000  
71 Øyfjell 151   151 000   151561
83 Orion 91   91 000   91000
119 Torghatten 66   66 000   77634
121 Yggdrasil 70   70 000   75000
21  Oslo og omegn   479   479 000  
10 St Hallvard 53   53 000   53000
20 Fr Nansen 117   117 000   140640
22 Ths Wildey 64   64 000   64001
32 Viken 93   93 000   93000
79 Roald Amundsen 61   61 000   68800
129 Oscarsborg 37   37 000   42500
139 Kong Haakon 54   54 000   101147
22  Aust-Agder   536   536 000  
61 Terje Vigen 80   80 000   101346
98 Henrik Ibsen 99   99 000   104050
107 Torungen 85   85 000   116316
127 Gabriel Scott 89   89 000   97050
128 Lyngør 85   85 000   145000
135 Mærdø 65   65 000   73840
152 Fjære 33   33 000   84227
23  Smaalenene   323   323 000  
30 Grimkell 86   86 000   155950
34 Fredriksten 70   70 000   70000
62 Håkon Håkonsson 104   104 000   143300
100 Olav Haraldsson 63   63 000   89700
24 Lofoten og Vesterålen   395   395 000  
53 Vesteromd 120   120 000   98285
54 Lofotkjeden 102   102 000   102500
77 Nyken 99   99 000   99000
124 Tore Hjort 74   74 000   61720
25 Kongsvinger og Romerike   395   395 000  
67 Castrum 115   115 000   118209
92 Romerike 94   94 000   94000
122 Gyldenborg 84   84 000   91062
146 Raumar 37   37 000   37000
153 Olavskilden 41   41 000   69450
156 Kongsleden 24   24 000   57830
  11720 11720 11 720 000 11 720 000 kr 13 277 825

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Morten Buan

Stor Sire

 

Storlogsegl liten versjon