Høsten 1962 ble konene til brødrene i Loge nr 67 Castrum invitert til et møte i Odd Fellows lokaler i Festningsgt 1 i Kongsvinger.

Søstrene Ellen Fjestad og Signe Lillevold kom fra Loge nr 21 Maud på Hamar og informerte om Rebekkainstitusjonen.

Dette ble starten til vår Loge nr 49 Ad Astra.

4. mai 1964 ble de første søstrene våre opptatt i Loge Maud på Hamar. Det var Nelly Huse, Vanda Husemoen og Borghild Herberg.

14. september 1968 ble Kongsvinger Rebekkaforening stiftet. Medlemstallet var da 14 søstre.

Som formann ble valgt Nelly Huse, varamann Else Pettersen, sekretær Borghild Herberg, kasserer Signe Høyvik og materialforvalter Magnhild Hermansen.

Søstrene måtte fremdeles reise til Hamar når nye søstre skulle opptas og ved gradspasseringer.

To ting var viktige for å starte egen loge. Det ene var at det måtte være nok søstre. Da vi startet var vi 29 søstre.

Det andre en måtte tenke på var økonomien. En kuriositet vi kan nevne var den månedelige kontingenten på kr 12,00 og husleien på kr 250,00 pr. år.

Rebekkaforeningen mottok så brev fra Den Norske Storloge og Det Norske Rebekkaråd i forbindelse med institueringen av Loge Ad Astra. I brevet sto det at segl og emblem var godkjent og dato og tidspunkt for institueringen ble fastsatt til lørdag 30. september 1972 kl. 1700.

Det siste møtet i Rebekkaforeningen ble holdt 21. september 1972.

Søstrene i Rebekkaforeningen hadde flere forslag til navn på logen. Valget sto mellom Linnea, Symra, Aurora og Ad Astra.

Ad Astra ble som kjent valgt til navn på vår loge. Navnet betyr "Mot stjernene".

Navneforslaget på den nye logen måtte sendes inn til Den Norske Storlogen for godkjenning. Godkjenningen ble gitt i brev av 6. april 1971.

Fra starten med 29 søstre i 1972, hadde vi i 2008 blitt 126 medlemmer. Vi var da så mange at det var på tide å tenke på å danne en Rebekkaloge til på Kongsvinger. Arbeidet med dette startet så smått i 2009, i 2013 ble Kongsvinger og omegn Rebekkaforening opprettet. Arbeidet førte frem og 21.11.2015 ble loge nr. 132 Dronning Sophie instituert på Kongsvinger.