• Loge nr. 49 Ad Astras sang

  Tekst: Gerd Andvik

  Vi er søstre i en kjede
  Og vi er så glad for det.
  Må Rebekkas’s ånd oss lede
  Så Odd Fellow’s mål vi klart kan se.
  Så vårt mål vi klart kan se.

  Ja, Odd Fellow står for vennskap,
  Kjærlighet og sannhets ånd.
  Knytter men’sker verden over
  Sammen med et fast og kraftig bånd.
  Sammen med et kraftig bånd.

  Vennlighet og toleranse
  Offervilje, ærlighet
  Ved den aller minste sjanse
  Prøve vise nestekjærlighet,
  Vise nestekjærlighet.

  Logen’s navn er jo «Ad Astra»,
  Vi vil opp mot himmelen se.
  Og vi håper at vi makter 
  Med små «stjernedryss» det gode spre,
  Med små dryss det gode spre.

  La oss holde høyt i ære
  Alt som hører logen til.
  La oss sammen frem det bære,
  Da vi finner lykke – uten tvil,
  Finner lykke – uten tvil.