HAVØRNA
Melodi: Alle fugler

Favnet om av vingespenn;
søstre, står vi sammen.
Havørna – vår evige venn –
Nå har vi tent flammen.
Omsorg for hver søster vi har –
Når det trenges så er vi klar.
Bør blir lett når sammen vi drar –
Søstre vi er rede.
 

Vaktsom svever Havørnas ånd
over hver en søster.
Trengs en god og hjelpende hånd,
eller ord som trøster
Da er vennskapsbåndene der –
trofasthet og kjærlighet er
av Rebekkas dyder så kjær
i vår søsterkjede!
 

Nye steg skal tråkkes i lag,
utvikling er viktig.
Ærlighet skal fylle hver dag
ting skal gjøres riktig.
Trofasthet må være et mål
dyrkes til en styrke av stål
Havørna – nå tennes vårt bål –
Søstre – med stor glede.
 

Evald Robertsen/Marylen Sundfær