FValgte nevnder:

Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon
Formann Storrepr. Kjell Inge Malde
Sekretær Eks. OM Owe Nielsen
Medlem Br. Karl Grude Songe-Møller
Medlem Br. Torfinn Håland
Varamann Eks. OM Njål Tengs-Hagir

  

Nominasjonsnevnd §63
Formann Fungerende Eks. OM Owe Nielsen
Sekretær Br. Erik Røst Jakobsen
Medlem Stor rep. Kjell Inge Malde
Medlem Br. Sigbjørn Dagfinn Ellingsen
Medlem Br. Jon Eric Sværen
Varamann Eks. OM Njål Tengs-Hagir

  

Finansnevnd §64
Formann Br. Stein Høiland
Sekretær

Br. Karl Martin Tønnesen                   

Medlem Br. Alf Inge Knudsen
Medlem Eks. OM Owe Nielsen

  

Nevnd for Etterlatte §65
Formann Eks OM Owe Nielsen
Sekretær

Br. Erik Røst Jakobsen

Medlem

Br. Olav Jørpeland

Medlem Br. Alf Inge Knudsen
Medlem OM vesntre ass. Jostein Nils Sundal

  

Nevnd for Hjelp og Støtte §66
Formann Br. Svein Siverten
Sekretær Br. Karl Erik Selvig
Medlem Br. Edvard Natvig
Medlem Br. Rolleiv Støylen
Medlem Br, Anker Magne Olsen

  

Revisjonsnevnd §67
Formann Eks OM Oddbjørn Hetland
Sekretær Br. Erik Røst Jakobsen
Medlem Br. Tore Andreas Håland

 

Utnevnte nevnder:

Nevnd for Omsorg
Formann Br. Arnstein Thu
Sekretær Br. Erik Røst Jakobsen
Medlem Br. Glenn Rørheim
Medlem Br. Sigbjørn Dagfinn Ellingsen
Medlem Br. Jostein Nils Sundal

 

Sosialnevnd
Formann UM Håkon Joa
Sekretær Sekr. Arnt Eivind Roth Halvorsen
Medlem Fung Eks OM Njål Tengs Abrahamsen
Medlem Br. Sigbjørn Dagfinn Ellingsen
Medlem Br. Helge Nessa

 

Nevnd for Anskaffelser
Formann Br. Erik Røst Jakobsen
Sekretær Br. Erling Siring
Medlem Br. Geirulf Larsen

 

Privatnevnd
Formann UM Arnt Eivind Roth Halvorsen
Sekretær Sekr. Helge Nessa
Medlem Fung Eks OM Owe Nielsen
Medlem Br. Stig atle Østbø
Medlem Br. Torfinn Håland
Medlem Br. Rolleiv Støylen