Tom Morten Brenden

Innviet ved vårt møte 24.10.2023

Bak fv. Storrepr Arnt-Johan Hanssen, UM Arne Kristian Andreassen, OM Jan-Martin Haugen Dypfest,

______________________________________________________________________________________________

Steve John Mikal Paulsen

Innviet ved vårt møte 28.02.2023

 

Bak fra venstre: UM Arne Kristian Andreassen, OM Jan-Martin Dypfest

______________________________________________________________________________________________

Christian Hermansen

Innviet ved vårt møte 09.11.2021

Foran fra venstre: Storrepresentant Arnt-Johan Hanssen (Fadder), Resipient Christian Hermansen og OM Dagfinn Magne Lind (Fadder)

Bak fra venstre: UM Jan-Martin Haugen Dypfest og Fung. Eks OM Geir Ståle Antonsen

____________________________________________________________________________________________

Villy Bruun

Innviet ved vårt møte 24. september 2019

Foran: Resipient Villy Bruun

Bak fra venstre:  Eks OM Geir Ståle Antonsen, OM Eirik Jakobsen, UM Ole Bjørn Jensen

_____________________________________________________________________________________________

 

Karl Anders Norberg-Falkmo

Innviet ved vårt møte 13. mars 2019
 

Foran: Resipient Karl Anders Norberg-Falkmo

Bak fra venstre:  Eks OM Kjell Arne Solem, Fung OM Eirik Jakobsen,
Fung UM Knut Almbakk og Fadder Anbjørn Falkmo

______________________________________________________________________________________________

Finn Paulsen og Geir Jørgen Wold

Innviet ved vårt møte 13. februar 2018

 

Her omkranset av

Fadder Tore Holst Andersen, Eks OM Kjell Arne Solem, OM Geir Ståle Antonsen,

UM Eirik Jakobsen, Fadder John Steinbakk

______________________________________________________________________________________________

Kristoffer Djupvik og Ken Andreassen

Innviet ved vårt møte 24. oktober 2017

Her omkranset av

Storrepresentant Geir Arne Storøy, OM Geir Ståle Antonsen,

UM Eirik Jakobsen, Fung Eks OM Kjell Arne Solem

______________________________________________________________________________________________

Svein Oddvar Hobbelstad og Ketil Trondsen

Innviet ved vårt møte 28. februar 2017

 

Her omkranset av UM Geir Ståle Antonsen, OM Kjell Arne Solem,

Fung Eks OM Dagfinn Magne Lind og Storrepresentant Geir Arne Storøy

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

Alexander Rosvold, Jan.Martin Dybfest og Arild Vangen

Innviet ved vårt møte 25. oktober 2016. 

 

Her omkranset av Fadder Arnt Ove Nilsen, UM Geir-Ståle Antonsen,

OM Kjell Arne Solem, Eks OM Arnt-Johan Hanssen, 
Fadder og Eks OM Dagfinn Magne Lind og Storrepresentant 
Geir-Arne Storøy

______________________________________________________________________________________________

Odd Erik Antonsen

ble innviet i vår Loge den 10.11.2015

F.v: Fung. Eks OM Arnt-Johan Hanssen, Storrepresentant Edvard Jakobsen, UM Geir Ståle Antonsen,
OM Kjell Arne Solem og fadder Arne Kristian Andreassen.

Odd Erik Antonsen (foran)

______________________________________________________________________________________________

Hans Olav Christian Fjærvoll

ble innviet i vår Loge den 24.02.2015

F.v: UM Kjell Arne Solem, Rsipient Hans Olav Christian Fjærvoll, Fadder Hans Olav Fjærvoll,
Fung Eks. OM Dagfinn Lind
 og OM Arnt-Johan Hanssen

 

______________________________________________________________________________________________

Bjørn Arvid Winther-Qvale

ble innviet i vår Loge den 14.10.2014

F.v: UM Kjell Arne Solem, Fung Eks OM Knut Almbakk, Resipient Bjørn A. Winther-Qvale, Fadder Arne Kristian Olsen  OM Arnt-Johan Hanssen

______________________________________________________________________________________________

Arnt Ove Nilsen, Bjørn Magnus Bisseberg, Jan kåre Gabrielsen

ble innviet i vår Loge den 11.02.2014

F.v: Resipient Arnt Ove Nilsen, UM Kjell Arne Solem, Resipient Bjørn Magnus Bisseberg,

OM Arnt-Johan Hanssen, Resipient Jan Kåre Gabrielsen og Fung Eks OM Dagfinn Magne Lind

______________________________________________________________________________________________

Stian Lillegaard og Tommy Solbakken

ble innviet i vår Loge den 24.09.2013

F.v: OM Arnt-Johan Hanssen, UM Kjell Arne Solem, Resipientene Stian Lillegaard,

Arne Kristian Olsen, Tommy Solbakken og Fung. Eks OM Dagfinn Magne Lind

______________________________________________________________________________________________

Diyal Singh og Roger Løngaard

ble innviet i vår Loge den 25.09.2012

 

F.v: Diyal Singh, OM Dagfinn Lind, Fadder Arnt-Johan Hanssen, Roger Løngaard

______________________________________________________________________________________________

Roger Norheim Pedersen og Arne Kristian Olsen

ble innviet i vår Loge den 14.02.2012

F.v: Fadder Svein Ole Smedby, Roger Norheim Pedersen, Arne Kristian Olsen, Fadder Arnt-Johan Hanssen

______________________________________________________________________________________________