DEKG 23.04.2024

Bak fra venstre: Eirik Jakobsen, Arne Kristian Andreassen, Geir-Ståle Antonsen, Arnt-Johan Hanssen

Foran: Steve John Mikal Paulsen

*

DGVG 09.04.2024

Bak fra venstre: Eirik Jakobsen, Arne Kristian Andreassen, Kjell Arne Solem, Arnt-Johan Hanssen

Foran:Tom Morten Brenden

*

DGVG 14.11.2023

Bak fra venstre: OM Jan-Martin Haugen Dypfest og UM Arne Kristian Andreassen

Foran: Steve John Mikal Paulsen

*

DHSG 27.09.2022

Foran fra venstre: Villy Bruun og Storrepresentant Arnt-Johan Hanssen (Fadder)

Bak fra venstre: Fung. Eks. OM Geir Ståle Antonsen, UM Jan-Martin Haugen Dypfest og OM  Dagfinn Magne Lind

*

DEKG 08.02.2022

Foran fra venstre: Storrepresentant Arnt-Johan Hanssen (Fadder), Villy Bruun og OM Dagfinn Magne Lind 

Bak fra venstre: Fung. UM Kjell Arne Solem og Fung. Eks. OM Geir Ståle Antonsen 

*

DGVG 28.09.2021

Foran: Resipient Villy Bruun

Bak fra venstre: Storrepresentant  Arnt-Johan Hanssen (Fadder), UM Jan-Martin Haugen Dypfest og

OM Dagfinn Magne Lind

*

DGVG 22.10.2019

Foran fra venstre: Fadder Torgeir Willumsen og resipient Karl Anders Nordberg-Falkmo

 Bak fra venstre:
Fung. Eks OM Kjell Arne Solem, UM Ole Bjørn Jensen, OM Eirik Jakobsen og Storrepr. Geir-Arne Storøy

*

DHSG 08.10.2019

Fra venstre: Finn Paulsen, Geir Jørgen Wold, Ken Andreassen

På bildet, bak fra venstre:
UM Ole Bjørn Jensen, Fung. Eks OM Geir Ståle Antonsen, OM Eirik Jakobsen, Storrepr. Geir-Arne Storøy

 

*

 

 DEKG 10.04.2019

Geir Jørgen Wold 81 Morild og Frank Arne Nilsen 126 Saltdal

 

*

DHSG 27.03.2019

Svein Oddvar Hobbelstad og Kristoffer Djupvik

På bildet, bak fra venstre:
Storrepresentant Geir-Arne Storøy, Eks. OM Kjell Arne Solem,
Fung OM Eirik Jakobsen, Fung UM Knut Almbakk

 

*

DGVG 27.11.2018

Frank Arne Nilsen, Geir Jørgen Wold, Finn Paulsen
Bak: Eks OM Kjell Arne Solem, Storrepresentant Geir-Arne Storøy, 
OM Geir Ståle Antonsen, UM Eirik Jakobsen

 

*
 

 DEKG 23.10.2018

Kristoffer Djupvik og Ken Andreassen
Bak: Fung UM Eks OM Arnt Johan Hansen, Eks OM Kjell Arne Solem, Fung OM Eirik Jakobsen,Fung. OM Eirik Jakobsen, Storrepresentant Geir-Arne Storøy
 

*

DGVG 08.05.2018

Kristoffer Djupvik og Ken Andreassen
Bak: Fung UM Eks OM Dagfinn M Lind, Fung Eks OM Arnt J Hansen,

OM Geir-Ståle Antonsen, Storrepresentant Geir-Arne Storøy

 

*

DEKG 10.10.2017

Arild Vangen, Alexander Roslvold og Jan-Martin Haugen Dypfest

bak: Storrepr. Geir-Arne Storøy, OM Geir-Ståle Antonsen, UM Eirik Jakobsen og Eks OM Kjell Arne Solem

 

*

 

 DHSG 28.03.2017

Bård Konrad Johansen

Fung Eks OM Knut Almbakk, UM Geir-Ståle Antonsen, OM Kjell Arne Solem, Storrepresentant Geir-Arne Storøy

 

*

DGVG 15.03.2017

1.rekke fra venstre: Alexander Rosvold, Jan-Martin Haugen Dybfest

2.rekke fra venstre: Pål Robert Haagensen, Arild Vangen

3.rekke fra venstre: Eks OM Paul Jan Pedersen, OM Per Jonny Olsen,

OM Kjell Arne Solem, UM Finn Ove Brekke

 

*

DHSG den 08.11.2016

Bak fra venstre: Geir-Ståle Antonsen, Kjell Arne Solem, Arnt-Johan Hanssen, Geir-Arne Storøy

Foran:Jan Kåre Gabrielsen - Hans-Olav Christian Fjærvoll

 

*

 

DEKG den 27.09.2016

Bak fra venstre: Knut Almbakk, Geir-Ståle Antonsen, Kjell Arne Solem, Geir-Arne Storøy

Foran: Bård Konrad Johansen

 

 

*

 

DHSG den 10.05.2016

Bjørn Arvid Winther-Qvale

Bak: Storrepresentant Edvard Jarl Jakobsen, UM Geir Ståle Antonsen, 

OM Kjell Arne Solem, Eks OM Arnt Johan Hansen

 

*

 

DGVG den 26.04.2016

 

Odd Erik Antonsen

Bak: Storrepresentant Edvard Jarl Jakobsen, Fung OM Geir Ståle Antonsen,

Fung UM Dagfinn Magne Lind, Eks OM Arnt Johan Hansen

 

 

*

 

 DGVG den 24.11.2015

Jan Kåre Gabrielsen, Anders Ellingsen, Hans Olav Christian Fjærvoll

Bak f.v: Edvard J. Jakobsen, Odd Kristian Moby, Geir Ståle Antonsen, Kjell Arne Solem, Arnt-Johan Hanssen

Foran f.v: Jan Kåre Gabrielsen, Anders Ellingsen, Hans Olav Christian Fjærvoll

*

Bjørn Arvid Winther-Qvale

⇒ DGVG den 14.04.2015

@ Bilde mangler

*

Tommy Solbakken

⇒ DHSG den 24.03.2015

@ Bilde mangler

*

Jim Olsen Vassbotn og Arnt Ove Nilsen

⇒ DEKG  den 11.03.2015

Bilde mangler

*

 

DGVG den 11.11.2014

Jim Olsen Vassbotn og Arnt Ove Nilsen

(F.v) Jim Olsen Vassbotn, UM Kjell Arne Solem, OM Arnt-Johan Hanssen, Arnt Ove Nilsen, Fung.Eks.OM Dagfinn Lind

*

 

DEKG den 23.09.2014

Tommy Solbakken og Stian Lillegaard

Foran (f.v): Tommy Solbakken, OM Arnt Johan Hanssen, Stian Lillegaard

Bak: UM Kjell Arne Solem, Fung. Eks.OM Dagfinn Lind

*

DGVG den 08.04.2014

Tommy Solbakken og Stian Lillegaard

Foran (f.v): Stian Lillegaard og Tommy Solbakken

Bak (f.v): UM Kjell Arne Solem, Storrepresentant Edvard Jakobsen, OM Arnt Johan Hanssen

 

*

DHSG den 25.02.2014

Roger Norheim Pedersen, Diyal Singh, Roger LøngaardFo

ran (f.v): Roger Norheim Pedersen, Diyal SIngh, Roger Løngaard,

Bak (f.v): UM Kjell Arne Solem, OM Arnt Johan Hanssen, Fung. Eks.OM Dagfinn Lind

*

DHSG den 26.11.2013

Arne Kristian Olsen

Fv: UM Kjell Arne Solem, Arne Kristian Olsen, Fung. Eks.OM Dagfinn Lind, OM Arnt Johan Hanssen

 

*

DEKG den 08.10.2013

Roger Løngaard og Diyal Singh

Fv: UM Kjell Arne Solem, Roger Løngaard, Diyal Singh, Fadder og OM Arnt Johan Hanssen

*

DEKG den 13.03.2013

Roger Norheim Pedersen og Arne Kristian Olsen
Fv: Per Tore Martinsen, Roger Norheim Pedersen, Kurt Eivind Kristiansen,
OM Øyvind Andre Pedersen, Oddvar Westerhaut, Arne Kristian Olsen
 

*

DGVG den 26.02.2013

Roger Løngaard og Diyal Singh

Fv: Fadder Arnt Johan Hanssen, Roger Løngaard, Diyal Singh, OM Dagfinn Lind

 

*

 

 DHSG 12.02.2013

Stig Molund

Fv.: Fadder Kjell Helge Pedersen, Stig Molund, OM Dagfinn Lind

*

DGVG den 13.11.2012

Roger Norheim Pedersen og Arne Kristian Olsen
Fv: Roger Norheim Pedersen 81 Morild, Per Tore Martinsen 126 Saltdal,
Kurt Kristiansen 126 Saltdal, Arne Kristian Olsen 81 Morild.  Dagfinn Lind OM 81 Morild

*

DHSG 23.10.2012

Erik Salamonsen
Her sammen med OM Dagfinn Lind
(Fadder er Gunnar Paul Støver)
 
*

DEKG den 14.03.2012

Stig Molund
Bak (fv): Dennis Johansen (Saltdal), Lyder A. Amundsen (Ryvingen), Robin Edvardsen (Saltdal)
Foran (fv): Stig Leo Molund (Morild), Erik Salamonsen (Morild)
 
*

DHSG 22.11.2011

Kåre Johan Andreassen

Bakerst: OM Dagfinn Lind, Fadder Hans Petter Fritzøe, UM Arnt-Johan Hanssen)