Arne John Trume 13.02.2024

Bak fra venstre: Fung. Eks Om Eirik Jakobsen, Fung Stor Marsjall Alf Herman Solheim, Eks Distriktsstorsire Magne Henry Pettersen, Fung Stor Kappellan Ken Andre Johansen, Fung Deputert Stor Sire Per Eirik Melgård

 

 

Paul Støre 26.10.2021

 

 

Svein Jakob Berg-Leirvåg, Svein Erik Berg, Edgar Jørgen Ågnes, Tore Holst Andersen, Thor Otto Steen og Leif Torrissen

12.10.2021

Bak fra venstre: Fung. Storvakt Oddbjørn Olsen, Fung. Dep. Storsire Kjetil Woje, DSS Rune Paul Berg, Fung. Stor Kapellan Kjell-Arne Solem, Fung. Stor Marsjall Egil Fagerheim og Fung Eks. OM Geir Ståle Antonsen

Foran fra venstre: Eks. Storrepr. Svein Jakob Berg-Leirvåg, Eks. OM Svein Erik Berg, Edgar Jørgen Ågnes, Tore Holst Andersen, Thor Otto Steen og Leif Torrissen

 

 

Harald Aasheim 26.11.2019

 

På bildet, (bak fra venstre):
Fung. Eks. OM Geir Ståle Antonsen, Stor Marsjall Bjørnar Olsen, Stor Kappelan Tor Arne Strand, Dep. Storsire Geir-Arne Storøy, Storvakt Egil Fagerheim.

Foran, (fra venstre):
OM Eirik Jakobsen, Veteran Harald Aasheim og DSS Rune Paul Berg

 

 

Per Schrøder 24.05.2016