Periode: Overmester:
1975 - 1977 Anton Ersdal
1977 - 1979 Sven Svendsen
1979 - 1981 Alf B. Berg
1981 - 1983 Evald Larsen
1983 - 1985 Jens I. Taraldsen
1985 - 1987 Reidar Markussen
1987 - 1989 Thorolf Stenseth
1989 - 1991 Ole J. Bay-Gundersen
1991 - 1993 Terje Moen
1993 - 1995 Herlof G. Herlofsen
1995 - 1997 Thorolf Stenseth
1997 - 1999 Erik Løland
1999 - 2001 Hans Balchen
2001 - 2003 Harald Hansen
2003 - 2005 Kjell M. Ovnerud
2005 - 2007 Torstein Drange
2007 - 2009 Dag-Runar Pedersen
2009 - 2011 Dag-Runar Pedersen
2011 - 2013 Rolf Erling Hundal
2013 - 2015 Frank Ellefsen
2015 - 2017 Hjalmar Kåløy
2017 - 2019 Bjørn-Einar Bjerke
2019 - 2021 Roger Haugli
2021 - 2023 Jan Arne Teige
2023 -   Hans Olav Labas