Ettermøtenes viktighet

Det skapes relasjoner, vennskap og lojalitet rundt bordet på våre ettermøter.  Den mer uformelle delen av våre møter, der vi samles rundt et måltid , er en viktig del av vårt logearbeid.  Det er her vennskapene oppstår, refleksjonen dyrkes og kunnskap formidles.

 

Br. UM har ansvar for at taffelet gjennomføres på en fin måte -  ettermøtet er arenaen der vi skal gjøre de riktige tingene, ikke alltid ha fokuset på å gjøre tingene rett.

 

Husk å skrive deg på påmeldingslistene som legges ut på hvert møte.  Ellers må du melde deg på taffelet til br UM ved å sende en SMS til  489 55 556 eller ringe samme nummer.  Dette gjelder varmmatservering spesielt.

 

Privatnevnden har rett til å endre på menyer og priser uten forutgående varsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.