Den første Rebekkaleir i Norge ble instituert i Oslo lørdag 26. april 1980. På den tiden var leirarbeidet nytt og fremmed for de fleste Rebekkasøstre. Det var ikke mange som visste hva leirarbeidet innebar.

Det første medlem fra Distrikt nr. 14, Aust/Vest Agder, daværende DDRP Annie Hübert, ble kallet. Det skjedde på institueringsdagen for Rebekkaleir nr. 1 Oslo, 26. april 1980.

På høsten ble daværende Rådsrepresentant i Rebekkaloge nr. 7 De Hvite Liljer, Ragnhild Geheb, kallet. Hun var en pådriver, og med all sin energi påvirket hun Leirinstitusjonens videre utvikling i Agderfylkene. Det var hennes innsats som førte til at 42 Rebekkasøstre i Distrikt nr. 14 fikk

kallelse til leiren frem til 1984. Alle ble opptatt i Rebekkaleir nr. 1 Oslo, hvor de også fikk sine grader.  Den 15. sept. 1984 var vi mange nok til at Agder Rebekkaleirforening kunne stiftes.

Ett år etter stiftelsesdagen, 28. september 1985, var Rebekkaleir nr. 8 Agder en realitet.

Ved institueringen av leiren var medlemstallet 62.

Institueringen av leiren var det Rådspresident Aase Vergemann som foresto, mens Vara Rådspresident Guro Lie foresto installeringen av embedsmennene.

Leiren har feiret både 5 – 10 –15 – 20 – 25 – 30 års jubileum. Leir nr. 8 Agder hadde 123 medlemmer pr.31.12.2017. 

Mot slutten av året 2005 godkjente Stor Sire søknaden om deling av Rebekkadistrikt 14 Aust- og Vest-Agder. Kari Rose fra Rebekkaloge nr. 51 Fortuna, ble innsatt som DSS i det nye distriktet 5. desember 2006. Vi hadde da 2 Rebekkadistrikt på Sørlandet, Distrikt nr. 14 Vest-Agder og Distrikt nr. 22 Aust-Agder.

Fra 1998 har vi hatt Rebekkaleir nr. 8 Lyset i Hjørring som vår vennskapsleir.

Vårt distrikt har Odd Fellow hus i tre byer langs kysten, Farsund, Mandal og Kristiansand.

Vår Rebekkaleir har leirslagning i 2 av husene, Farsund og Kristiansand. 2 av møtene i året - mars og oktober - finner sted i Håpets Grad i Farsund. De resterende 7 møtene finner sted i Kristiansand.