Valgte embedsmenn

 

Embede

Navn

Storrepresentant

Oddlaug Charlotte Albrigtsen

Eks Hovedmatriark

Britt Eili Lykkås

Hovedmatriark

Anne Berit Lande

Yppersteprest

Hanne Bjelland

Dep. Hovedmatriark

Wenche Hunspedt Svindland

Sekretær

Inger Thoresen

Skattmester

Grethe Johannessen

Fører

Marit Vetås

Utnevnte embedsmenn

Herold

Anna Maria Andresdottir

Leirvakt

Elisabeth Sølvberg

Ørkenvakt

Marit Kristiansen

Inspektør

Agnes Gjellestad

Musikkansvarlig

Astri Gulbrandsen

1.Teltvakt hos HM

Gerd Signe Gabrielsen

2.Teltvakt hos HM

Lillian Borgen

1.Vakt hos YP

Liv Langfeldt Olsen

2.Vakt hos YP

Gloria Ege Syvertsen

1.Vakt hos Dep HM

Turid Oldenborg

2.Vakt hos Dep HM

Åse Lona

Inspektør ass.

Hilde Karin Finseth Tellefsen

Lysansvarlig

Randi Breidalen