Valgte embedsmenn:

Embede:

Navn:

Storrepresentant

Randi Breidalen

Eks Hovedmatriark

Randi Gravdahl Sørensen

Hovedmatriark

Britt Eili Lykkås

Yppesteprest

Oddlaug Charlotte Albrigtsen

Deputert Hovedmatriark

Anne Berit Lande

Sekretær

Kari Hadjerrouid

Skattmester

Elisabeth Sølvberg

Fører

Ragnhild Jensen

 

Utnevnte embedsmenn:

Embede:

Navn:

Herold

Anna Maria Andresdottir

Leirvakt

Gudbjørg Eidsheim

Ørkenvakt

Marit Kristiansen

Inspektør

Agnes Gjellestad

Musikkansvarlig

Maja Birkeland

1. Teltvakt hos HM

Hanne Bjelland

2. Teltvakt hos HM

Gerd- Signe Gabrielsen

1. Vakt hos YP

Asta Hardardottir

2. Vakt hos YP

Gloria Ege Syvertsen

1. Vakt hos Dep HM

Turid Oldenborg

2. Vakt hos Dep HM

Åse Lona

Inspektør assistent

Ingeborg Usterud