04.09.2019 Anne R. Olsen, Borgny Olsen, Reidun Mikalsen, May Berg


18.09.2019  Tone Johansen, Åse Margrethe Johansen


02.10.2019  Anne Britt Eilertsen, Torild W. Kolstad


* 12.10.2019 Jubileumsmiddag.  Alice Wallin, Turid W. Johansen, Grethe Høgmo, Helga Haraldsdottir


16.10.2019  Bjørg Wahl, Line Uglebakken Lien


* 20.10.2019  Gunhild M. Haugan, Astrid Henriksen, Gunvor Johannessen, Tove Karlsen


06.11.2019  Wenche Aasebøstøl, Silje K. Jensen


04.12.2019 Julemøte. Astrid Ottem, Reidun Mikalsen, Berit L. Haagensen, Lillian Beldo


04.01.2020 Festloge. Bodil Slettli, Grethe Marit Olsen, Ann Karin K. Hansen, Maria Hindbjørgmo,


 

Den som står først på lista på hvert enkelt møte, tar kontakt med den/de andre i komiteen.

 

Den som ikke kan fungere når hun er satt opp, finner selv en stand in.