Kaffeliste høsten 2020

for

Loge 75 Hevreka

 

 

02.09.2020          Solveig Nytrøen Larsen, Vigdis Suhr,

                              Line Uglebakken Lien og Grethe Høgmo.

 

16.09.2020          Torild Wik Kolstad, Torill Solheim,

                              May Berg og Astrid Ottem.

 

07.10.2020           Ann Karin Hansen og Inger Johanne Nilsen

 

21.10.2020           Annbjørg Strifeldt og Tone Wirkola Johansen.

 

04.11.2020           Bjørg Wahl og Anne Britt Eilertsen

 

18.11.2020           Lillian Beldo og Reidun Mikalsen

 

02.12.2020           Berit L. Haagensen, Gunnhild Moe Haugan,

                               Alice Wallin og Anne Roll Olsen