Loge nr 60 Hans Egedes 50 års jubileum

Loge nr 60 Hans Egede fra Harstad fylte 50 år i 2009. Det ble markert med en større bankett lørdag 5. september i et av byens hoteller. 51 inviterte gjester var til stede og tok del i feiringen sammen med våre egne brødre. Det var lagt opp til en storslått markering med god mat, sang, musikk og taler.

Søndag 6.september deltok logebrødrene i en samisk /norsk festgudstjeneste i Harstad kirke. En kirke som er preget av byens store sønn Hans Egede som var født i Harstad. Her har altertavlen og flere mosaikkbilder tatt motiver fra hans virke på Grønland. Under kirkekaffen holdt sogneprest Carl – Ove Fester et kåseri om Hans Egedes arbeid på Grønland. Vårt logekor- Hans Egede-koret deltok både under gudstjenesten og kirkekaffen.

I 2008 var det 250 år siden Hans Egede døde. Dette ble markert med flere arrangementer i byen vår. I Harstad kirke var det en festgudstjeneste hvor dronning Sonja og flere biskoper var til stede. Dronningen avduket en bronsestatue av Hans Egede utenfor kirken. Under festgudstjenesten i kirken og under kirkekaffen etter avdukingen, deltok vårt logekor med flere sanger. Dette ble satt stor pris på av alle og lagt merke til.