Overmester

Hans Petter Myrvold
Nedre Eggeveien 8
3519 Hønefoss
tlf: 920 18 660
mailto:of86om@oddfellow.no
mailto:hpmyrvol@yahoo.no

Undermester

Kjell Dørmænen
Munin veien 21
3518 Hønefoss
tlf: 906 10 646
mailto:of86um@oddfellow.no
mailto:kjellad@hotmail.com

Sekretær

Nils Olav Sætheren
Telegrafalleen 2A
3510 HØNEFOSS
tlf: 908 80 610
mailto:of86sekr@oddfellow.no
mailto:nilsolav@s-element.no
mailto:nilsolav@mesterhus.honefoss.no