Ved siste leirslagning (13.01.16)ble det arrangert temamøte. Leir 21 Morenen hadde fått tilsendt et hefte fra Storlogen med ulike emner, som var ment å bruke under "etisk post".

Denne gangen var emnet: TOLERANSE. Tre matriarker leste hver sin artikkel inne i leirslagningen. Disse skulle følges opp inne i matsalen, men før matserveringen.Matriarkene ble fordelt ved ulike bord. Der var det en gruppeleder, som hadde spørsmål angående temaet. Alle ble bedt om å si noe etter tur. Det var satt av 20 minutter til denne samtalen. Ikke noen av svarene skulle noteres eller leses høyt. Selve samtalen var det viktigste.

Tilbakemeldingen fra matriarkene var veldig positiv. Det var absolutt ønskelig at dette skulle gjentas med et annet emne.