Bak fra venstre

Storrep. Cecilia Berg, HM Eva Pettersen, Yppersteprest Anne Kirsti Arenås, Skattmester Gerd Lilleby Nilsen.

Foran fra venstre

Dep. HM Liv Falck, Sekr. Marit Hansen og Fører Bjørg Helene Rådal Blomqvist.