Embedsmenn i Leir 5 Klippen består av følgende patriarker for perioden 2019 - 2021.                                                                                                  

Valgte embedsmenn:

Storrep Yngvar Jacobsen Fra Loge 17 Dag
Eks HP Kjetil Lønne Fra Loge 17 Dag
HP Geir Hole Fra Loge 57 Fidelitas
YP Einar Jacob Thronsen Fra Loge 24 Gregorius Dagssøn
1. HM Magnar Brekka Fra Loge 145 Høgenhei
Sekr Ole R. Trydal Fra Loge 17 Dag
Sktm Geir Ødefjeld Fra Loge 17 Dag
2. HM Arve Boger Fra Loge 45 Greorius Dagsson

 

Utnevnte embedsmenn:

Herold Kai Runar Knudsen Loge 145 Høgenhei
Ytre Leirvakt Bjarne Simonsen Loge 24 Gregorius Dagsson
Indre Leirvakt Erling Zappfe Loge 36 Sam Eyde
Inspektør Jarle Johnsen Loge 57 Fidelitas
Veiviser Jarle M. Rørvik Loge 57 Fidelitas
Arkivar Ronald C. Haaland Loge 17 Dag
Musikk ansv. Ole Magnus Teigen Loge 57 Fidelitas
1 TV hos HP Åge Lilleskjæret Loge 16 Himingen
2.TV hos HP Terje Berglund Loge 57 Fidelitas
1. Vakt Kai V. Hansen Loge 145 Høgenhei
2. Vakt   Loge 
3. Vakt Dag Stenersen Loge 57 Fidelitas
4. Vakt Terje Haugen Loge 57 Fidelitas
Inspektør ass. Kjell Gunnar Eik Loge 17 Dag