For perioden 2019 - 2021 fungerer følgende Embedsmenn:

Undermester  Magnar Langklopp,  Overmester Trond Mesloe

Foto kommer

Ceremonimester Gunnar Jørgensen,  Skattmester Thomas Acevedo Rosset, Sekretær Ove Nonstad, Kapellan Kjell Erik Myrhaug

 

For perioden 2017 - 2019 fungerer følgende Embedsmenn:

Undermester Trond Mesloe, Overmester Idar Heggvold

Ceremonimester Gunnar Jørgensen, Skattmester Alfred Johan Øvergård, Sekretær Ronny Martinsen

 

For perioden 2015 - 2017  (del 2) fungerer følgende Embedsmenn:

Undermester Idar Heggvold (fom 11.12.2015), Overmester Ola Setrom

Ceremonimester Alfred Johan Øvergård,  Skattmester Gunnar Jørgensen, Sekretær Trond Mesloe

 

For perioden 2015 - 2017 (del 1) fungerer følgende Embedsmenn:

 

 

Undermester Arne Hage (tom 11.12.2015), Overmester Ola Setrom

Ceremonimester Alfred Johan Øvergård,  Skattmester Gunnar Jørgensen, Sekretær Trond Mesloe

 

For perioden 2013 - 2015 fungerte følgende Embedsmenn:

Foran: Undermester Ola Setrom, Overmester Ole Erik Vognild

Bak: Kasserer Ingebrigt Vognild, Skattmester Magnar Langklopp, Sekretær Arne Hage

 

For perioden 2011-2013 fungerte følgende embedsmenn:

Foran: Undermester Ole Erik Vognild, Overmester Ivar Sollie

Bak: Kasserer Arne Hage, Skattmester Frode Sæter, Sekretær Idar Heggvold

 

 

For perioden 2009 - 2011 fungerte følgende Embedsmenn:

Foran: Undermester Ivar Sollie, Overmester Egild R. Kristiansen

Bak: Kasserer Olav Leknes, Skattmester Frode Sæter, Sekretær Ingar Asla