Vel møtt til et nytt logeår og et nytt embetskollegium.  Det er naturligvis forventninger til et nytt embetskollegium.  Som OM kan jeg love at vi skal gjøre alt vi kan for å kunne innfri forventninger om god drift og utvikling av vår loge.  Ikke minst at logekveldene skal bli innholdsrike.  OM har en målsetning om at du skal gå hjem etter et møte med en god opplevelse og med et sterkt ønske om å delta også på neste møte.  Men skal embetskollegiet lykkes med sitt arbeid, må hver enkelt bror bidra og komme med innspill som gjør møtene enda bedre.  Jeg er sikker på at det i loge Fjellkjeden finnes ressurser som kan berike våre logemøter.  Kom gjerne og med forslag på noen utenfra som kan komme å ha innslag på ettermøte, det kan være foredrag, underholdning, reiseskildring o.l.  På den måten vil alle kunne være med å forme logen vår til det vi ønsker den skal være.

Min oppfordring til dere alle er derfor: Vær aktivi utformingen av vår loge.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Trond Mesloe

        OM