VALGTE NEVNDER

2019 – 2021

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon § 10-1

Egil Toftaker leder

Ove Nonstad

Ola Setrom

Gunnar Jørgensen

Arne Hage

Atle Måren

Ole E. Vognild varamedl.

Nominasjonsnevnd § 10-2

Idar Heggvold

Frode Sæter

Bjørn Teksum

Odd O. Grøtte

Arnt Gulaker

Ola Setrom varamedl.

Finansnevnd § 10-3

Petter Bye

Einar B. Hoel

Ingebrigt Vognild

Roger Mogstad varamedl.

Revisjonsnevnd § 10-6

Bjørn Teksum

Kjell E. Myrhaug

Olav Strand

 

UTNEVNTE NEVNDER

2019 – 2021

BRODERNEVND

                            Egil Toftaker

                            Alfred J Øvergård

                            Ronny Martinsen

NEVND FOR UTADVENDT ARBEID § 11-1

                            Ola Setrom

                            Ingar Asla

                            Stein Terje Myran

                            Atle Måren

                            Kåre M Bruseth

NEVND FOR OMSORG § 11-2

                            Jan P Nøstberg

                            Terje Jensen

                            Stig Stenløkk

                            Olav Leknes

                            Olav Ansnes

NEVND FOR ANSKAFFELSER § 11-3

                            Arnt Gulaker

                            Roger Mogstad

                            Kenneth Selvåg

PRIVATNEVND § 11-5

                            Magnar Langklopp

                            Ronny Martinsen          

                            Ingebrigt Vognild

                            Einar B Hoel

                            Roger Vollan

                            Christian Klemetsen

Gradnevnd § 11-7 : Nevnden består av logens embedskollegium