Vågsfjord

Bankett

Publisert

Bror John Richards som har laget vår flotte Ceremonistav

Storrepresentant Hans Kristian Hanssen fra loge nr. 14 Polarlys takket for maten

Serverigshjelper

Serveringshjelper

Serveringshjelp i forbindelse med instituering av Loge nr. 157 Vågsfjord 5. november 2016.

Odd Fellowloge nr. 14 Polarlys:

 • Sigmund Ekse
 • Jostein Martinsen

Odd Fellowloge nr. 60 Hans Egede

 • Kristian Austgård
 • Arne Jenning Heggelund

Odd Fellowloge nr. 118 Tor Hund

 • Odd Hammer
 • Arild Svenning

Rebekkaloge nr. 23 Laboremus

 • Dibritu Høgås
 • Toril Jensen

Rebekkaloge nr. 81 Gjertrud Rask

 • Karin Moholt

Rebekkaloge nr. 124 Hinnøy

 • Sonja Klausen
 • Bjørg Larsen Aalmo
 • Mari-Anne Budal