Dråpens Prolog

Publisert

En dag for 5 år siden våknet Kirsti med en stor drøm hun ville DELE.
En enkel liten idé, ingen stor sak, kun å starte en ny loge var det HELE.
Og siden drømmer er gratis og utfordringer gjør hverdagen GØY.
Tok hun kontakt med andre søstre, selv om det kunne skape litt STØY.

Den 7. februar 2010 var kravet om minimum 10 medlemmer KLART.
Søknaden om å starte ny Rebekkaforening ble sendt inn, KLAR-FERDIG- START.
Kort tid etter får vi avslag, og lurer på, skal vi ta dette personlig eller EI.
Vi hadde jo begrunnet det så godt, gjort alt så riktig, og så fikk vi et NEI.
 

Men ingen drømmer er umulige, så 22. november 2010 sendte vi en SØKNAD TIL.
Et par måneder senere kom gladnyheten, vi får det som vi fortjener OG VIL.
Den 10. februar 2011 har vi vårt første offisielle møte, vi er så stolte og vi LER.
Veien videre skal vi gå sammen, hente inn nye medlemmer og bli mange FLER.

For å danne ny Loge måtte vi være minst 30 damer så positive og FINE.
Så det ble satt i gang en headhunting via venner, både dine og MINE.
Vi solgte oss inn, med løfte om samhold, søsterskap, mye moro og GØY.
Om utfordringer, spennende prosjekter, kveldsmøter og sort TØY.

Vi lot fantasien få løpe fritt, tenkte ut av boksen, og satte ikke mange KRAV.
Men vi ønsket et litt utradisjonelt navn, et vi kunne stå for og være stolte AV.
Vi ønsket at navnet skulle gi mening og være et symbol for fremtiden VÅR.
Og endte med navnet Dråpen, en dråpe som skal vokse seg stor, uten SÅR.

Barn og ungdom i nærmiljøet skal få oppmerksomhet, vi skal ikke se BORT.
Dråpen med et spekter av farger og glans, i glansen skal vi stå fargerike, I SORT.
Ringvirkninger etter Dråpen skal gi mening, hver ring skal bety noe positivt og GODT.
At ringene blir større skal bare vitne om vår giverglede, energi og samholdet vi har FÅTT.

Av og til tror vi at det vi gjør, ting vi bidrar til, kun er en liten dråpe i HAVET.
Men havet hadde ikke eksistert uten den første dråpen, Dråpen er en GAVE.
Mange dråper gir oss hav, og havene binder hele verden sammen, vi er den FØRSTE.
Der det er tørt og mangel på vann, vil en liten dråpe gi et stort håp for DE TØRSTE.

Dagen i dag, den 30. august 2014, vil alltid bli en stor merkedag for Loge nr. 130 DRÅPEN.
Vi har jobbet og slitt, det har tatt litt tid, men i dag er selve DÅPEN.
Nå er det fremtiden som gjelder, vi skal knytte nye sterke VENNSKAPSBÅND.
Vi skal drive Loge nr. 130 Dråpen i tro Odd Fellow ÅND.

Vi skal fokusere på det Odd Fellow Ordenen står for,
VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET.
Vi skal gi av oss selv, være gavmilde, snille og tenke på MEDMENNESKELIGHET.
Vi skal vise stor takhøyde, ta i mot nye medlemmer med åpne armer og GLEDE.
Vi skal komme på møter, være kreative og både mentalt og fysisk være TIL STEDE.

La oss tenke litt nytt, selv om våre seremonier skal følge tradisjonen TRO.
Med kunnskap, nye ideer og innovative forslag skal vi bygge en sterk BRO.
La oss glede oss sammen, gi oss et klapp på skulderen og gi oss selv en masse ROS.
For her starter den spennende og morsomme ferden, hvor vi både er kapteiner og LOS
 

Som avslutning vil jeg si:
Mange hjerter og en sjel,
mange dråper faller ned,
faller ned og blir til en,
som mange søstre og en sjel.

                             Str. Monica Catrine Lauritzen