Odd Fellow kommer til Finnmark

Våre regionale røtter har vi i Harstad og Honningsvåg. Det var bror DDSS Erling Hafto som brakte Odd Fellow Ordenen til Finnmark. Han ble opptatt i Loge 14 Polarlys i Harstad 5.oktober 1931 og flyttet samme år til Honningsvåg. I ordenssammenheng førte han i mange år en isolert tilværelse. Dessuten tilbrakte han krigsårene utenlands.

 

Han ble likevel det ankerfeste Odd Fellow broderskapet bygget på når Ordenen skulle utvides til Finnmark. I samarbeid med Loge Polarlys ble det i 1951 tatt opp arbeid med å danne en broderforening i Honningsvåg, og 28.juni 1951 ble broderforeningen Nordlys instituert med bror Erling Hafto som formann og bror Richardsen (loge Thule) som viseformann. Dette siste markerer at selv om Loge Polarlys fungerte som moderloge, var også Loge Thule i Tromsø med som støtteloge - sikkert av praktiske grunner.

 
 
Vår Moderloge. Loge 55 Varanger
 

Med eget kjennskap til hvor krevende der er å innarbeide og bygge opp en Odd Fellow Loge, er det imponerende at loge 43 Nordlys med bror Erling Hafto, bare noen måneder etter at Loge Nordlys var etablert i Honningsvåg, avla Kirkenes et besøk med den hensikt å få igang Odd Fellow virksomhet.

 

Brødrene Erling Saue og Rolf Adolfsen fra Kirkenes var de første som ble tatt opp som medlemmer i Loge Nordlys.

 

Disse to brødrene viste med åpent sinn å ta imot loge Nordlys sin utstrakte hånd, og sammen med bror Erling Hafto realiserte de en rask og god utvikling av Odd Fellow Ordenen i Kirkenes. Allerede i 1956 var 15 brødre fra Kirkenes medlemmer av loge Nordlys, og forutsetningene for å etablere Varanger broderforening var tilstede. Foreningen ble stiftet 6.oktober 1956 med bror Rolf Adolfsen som formann.

 

Stiftelse av egen loge var målet, og loge Varanger ble instituert 7.september 1957 med bror Alfred Jacklin som første overmester. Loge Varanger hadde da 25 brødre og de fleste hadde fått sine grader i loge Nordlys.

 

 

Odd Fellow i Vadsø

Vadsø Broderforening

 

Det var to Odd Fellow brødres vennskap som førte til at Odd Fellow Orden fikk godt feste i Vadsø, nemlig Jarle Johansen og hans fadder Peder Fiskebeck, medlem av loge 55 Varanger. Jarle Johansen ble medlem av 55 Varanger 1. november 1977. Før denne tid var det noen få ordensmedlemmer i Vadsø som på mange måter opplevde en anonym og isolert Odd Fellow tilværelse, uten mulighet til å etablere egen loge.

 

Disse to fremsynte brødre arbeidet iherdig med stort mot og overskudd for å få nye medlemmer samt etablering av en ny loge. Det ble en rask og god utvikling av Ordenen i Vadsø og mange reiser ble tatt til Kirkenes for innvielse og forfremmelse av nye medlemmer fra Vadsø.

 

Våre eldste medlemmer ser med stor glede tilbake på reisene til Kirkenes i all slags vær og opplevelsene i sitt første møte med vår Orden. Det er med glede vi minnes de mange festlige innslagene på ettermøtene.

 

i første rekke ”Soga om Oddefellanene frå Vassøya”, "Brødrene brothers-koret", sang og musikk og annen underholding. Vi husker stilen i og utenfor logen, vi husker seremoniene, som stadig står som lysende forbilde for oss i vårt eget arbeide. Og ikke minst husker vi brødrene i Kirkenes og den hjertelighet og varme de tok imot Vadsøbrødrene på. Sterke bånd ble knyttet over Varangerfjorden.

 

Allerede 14. mai 1980 ble Vadsø broderforening instituert i bystyresalen. Den høytidelige handling ble foretatt av DDSS Rolf W. Olsen. Tilstede var nesten alle 22 brødre fra Vadsø og om lag 60 brødre og søstre fra vår moderloge 55 Varanger og Rebekkaloge 33 Corona.

 
 
Vår egen loge, Loge 105 Østhav
 

Lørdag 30.oktober 1982 ble en merkedag for logebrødrene i Vadsø. Da ble nemlig loge 105 Østhav instituert og logens Ordenslokale innviet. Tilstede var 67 brødre og 28 rebekkasøstre.

 

Av storlogens embetsmenn deltok SS Erik Evjen, DSS Einar Brovoll, Stormarsjall Oddvar Storm Arnesen, DSS for Nord Norge Jetmund Mehus, og DDSS for Finnmark Rolf W. Olsen med assistanse av de fremste embedsmenn fra logene i Finnmark.

 

Bror SS Erik Evjen og hans embedsmenn instituerte loge nr. 105 Østhav. Logens fribrev ble overrakt logens chartermedlemmer som var Jarle Johansen, Thor Wara,  Aksel Niska, Inge Borgen og Per Einar Fiskebeck.
 
 
Stor Sire utnevnte i tur og orden logens valgte embedsmenn; overmester Jarle Johansen, undermester Thor Wara, sekretær Gunnar Niska, skattmester Roald Pleym og kasserer Knut Enochsen.
 
 
Etter den fine seremonien møttes man til festmiddag på Vadsø hotell der 120 gjester var tilstede. Vi husker bror Brynjulf Sesseng som på rim fremførte tanker i tiden.
 
 
I anledning vår loges 25 års jubileum vil vi rette en inderlig takk til våre brødre og moderloge, som har sådd Odd Fellow frøet i Vadsø - et frø som har vokst seg livskraftig og kan nå formere seg selv.  (Fra vårt 25 års jubileumsskrift)