Nå har vi fått en loge rent ærverdig

Til logen vår ei «Dronning» ga sitt navn    

Et frø ble sådd av søstre så iherdig

Og «Sophie» hun skal lede oss i havn 

For Sophie hun er viktig og hun gir oss     

Så mang en god og trofast logevenn

Ingen er så god som den da

Ingen er så god som den

 

Odd Fellows lære den er rett og riktig

Den hviler godt på vennskaps gode bunn

Og Kjærlighet er ikke mindre viktig

For Sannheten blir lagt oppå dens grunn

Så vil vi vokse, blomstre, og kan dele

Og mange fler’ i logen vi vil bli

Ingen blir så glad som vi da

Ingen blir så glad som vi 

   

For Vennskap, Kjærlighet og masse hygge

Vi takker for en triv’lig logekveld

Vår mening er at nå så skal vi bygge

En loge som vi ønsker lykke, hell

Kom her og gi meg gode, varme handa

En søster tro og bra, det er jo du

Ingen er så god som du da

Ingen er så god som du

                                         Sidsel Holst Garmark