Alle Matriarkene fra de fire Rebekkalogene i Nordfylket var invitert og det møtte 83 Matriarker. Disse var allerede medlemmer av Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg, som har leirslagninger i Sandefjord.

På dette møtet ble det bestemt at det skulle stiftes en Rebekkaleirforening i Nordfylket. 

I Ordenens 194. arbeidsår holdt Jarlsberg Rebekkaleirforening sitt møte nr. 1 - stiftelsesmøtet - 19. februar 2013. Møtet ble ledet av DSS Ingebjørg Nesje Jonassen. 

Før møtet åpnet erklærte Fung Stor Marsjall Svanhild Sønju Fevik at alle de tilstedeværende var Matriarker. Storrepresentant Inger Vaage fra Rebekkaloge nr. 67 Cordelia ble forespurt og takket ja til å føre referat fra dette møtet.

Storrepresentant Mona Granås fra leir nr. 6 Tunsberg ble forespurt om å fungere som dørvakt under dette møtet. Dette takket hun ja til.

DSS Ingebjørg Nesje Jonassen fortsatte med ritualet. Hun spurte om det var forslag til navn på den nye Rebekkaleirforeningen. Eks Storrepr Bjørg Helene Wøllo reiste seg og foreslo navnet: JARLSBERG REBEKKALEIRFORENING. Navnet ble godkjent ved stemmetegn. 

Styret i foreningen ble foreslått:

  • Formann Bjørg Helene Wøllo
  • Nestformann Greta Gjerde Christiansen
  • Sekretær Anne Sjuls Fjeld
  • Kasserer Ellinor Gro Falkenberg

De ble godkjent ved stemmetegn. 

I tillegg ble Turid Tuft utpekt som matrialforvalter.

Foreningen hadde åtte medlemsmøter og 10 styremøter før Rebekkaleir nr. 26 Jarlsberg ble stiftet tirsdag 14. januar 2014.